Aktuálne počasie

dnes, pondelok 28. 5. 2018
22 °C 11 °C
utorok 29. 5. 21/11 °C
streda 30. 5. 21/9 °C
štvrtok 31. 5. 19/12 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 233
TÝŽDEŇ: 233
CELKOM: 252512

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 28.5.2018, 5:23:12

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikáciaGoogle play

App store

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 28.9.2009


Zápisnica zo zasadnutia OZ vo Valaskej Dubovej
konanej dňa 28.09.2009

1. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
2. Program: Podľa pozvánky
3. OZ schválilo program schôdze
4. Voľba zapisovateľa: p. Dušan Holubčík
5. Voľba navrhovateľov zápisnice: MUDr. Jozef Kereškéni
6. OZ zvolilo overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Laco, p. Pavol Holubčík

Uznesenie č. 73/2009
OZ schvaľuje
Poplatok MŠ – príspevok rodičov 12 % zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa od 1.10.2009.
Uznesenie č. 74/2009
OZ schvaľuje
Platbu príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za materskú školu a stravu formou bezhotovostnej platby alebo v hotovosti do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Uznesenie č. 75/2009
OZ schvaľuje
Doplnenie VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy:
- § 3 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vo výške 5,- €.
- Spôsob platby taký istý ako je určený v uznesení 74/2009 z dnešného zasadnutia (tzn. bezhotovostne alebo v hotovosti do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci).

Uznesenie č. 76/2009
OZ schvaľuje
VZN obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 3/2009.
Uznesenie č. 77/2009
OZ schvaľuje
Uchádzača na rekonštrukciu obecného rozhlasu:
- Typ: drôtový, s možnosťou využitia stĺpov elektrického vedenia – preveriť túto možnosť do 05.10.2009.
Uznesenie č. 78/2009
OZ schvaľuje
Výstavbu chodníka – mostíka cez potok, od Ing. Barbuša na Zvonicu 1 m šírky. Jednať s Ing. Barbušom o spoluúčasti výstavby.
Uznesenie č. 79/2009
OZ schvaľuje
Doplnenie elektrických svietidiel podľa potreby.
Uznesenie č. 80/2009
OZ schvaľuje
Odmenu pre starostu obce Ing. Jozefa Fleisa vo výške jedného mesačného platu vo výplatnom termíne september.
Uznesenie č. 81/2009
OZ odporúča
Starostovi obce iniciovať výmenu cestného zrkadla u OSC – križovatka na Dolný Kubín. Formou sťažnosti na OO PZ DI.
Uznesenie č. 82/2009
OZ berie na vedomie
Informáciu kalkulácie nákladov p. riaditeľky ZŠ – t. j. 2.000,-€ za obdobie september až december 2009.

Uznesenie č. 83/2009
OZ berie na vedomie
Navýšiť rozpočet na MŠ a ŠKD na sumu 43.832,-€ na rok 2009.
Z toho : MŠ: 41.832,-€
ŠKD: 2.000,- €

Uznesenie č. 84/2009
OZ berie na vedomie
Informáciu starostu o rekonštrukcii obecného potoka.
Uznesenie č. 85/2009
OZ berie na vedomie
Informáciu p. J. Vahančíka o probléme so zvedením povrchovej vody pred jeho rodinným domov.
Uznesenie č. 86/2009
OZ berie na vedomie
Informáciu p. Róberta Vahančíka o žiadosti na príspevok v sociálnej núdzi.


Ing. Jozef Fleis – starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Laco
Pavol Holubčík

Vyvesené: 28. 9. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť