Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 4. 2018
13 °C 6 °C
piatok 27. 4. 14/3 °C
sobota 28. 4. 19/7 °C
nedeľa 29. 4. 23/16 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 1847
CELKOM: 236680

Sviatok

Meniny má Jaroslava

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 26.4.2018, 17:21:47

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikáciaGoogle play

App store

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah


Všeobecno záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 1/2015 o hospodárení s majetkom obce Valaská Dubová18.04.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Dubová č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 201808.01.2018
VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 201716.12.2016
VZN č. 3/2016 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Valaská Dubová TRHOVÝ PORIADOK12.12.2016
VZN 2/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Valaská Dubová29.06.2016
VZN č. 1/ 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Dubová15.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Dubová č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky20.04.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Dubová č. 7 /2016 o zápise detí do materskej školy na šk. rok 2016/201719.04.2016
VZN 4-2015 o umiestňovaní volebných plagátov05.01.2016
VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 201631.12.2015
VZN 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady22.12.2015
VZN 3-2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.22.12.2015
VZN 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady14.11.2014
vzn o miestnych daniach a poplatku 2014.doc (122.5 kB)14.11.2014
VZN 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky17.07.2014
VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp17.07.2014
DODATOK č. 1 k VZN obce Valaská Dubová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2-201229.01.2014
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2013 OBCE VALASKÁ DUBOVÁ O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI29.01.2014
VZN 2/2013 o miestnom referende15.08.2013
VZN 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia22.04.2013
VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady21.01.2013
VZN 3/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 201321.01.2013
VZN č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Valaská Dubová22.06.2012
VZN Obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia19.01.2012
VZN obce Valaská Dubová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady19.01.2012
VZN Obce Valaská Dubová o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce19.01.2012
VZN obce Valaská Dubová o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce19.01.2012
VZN obce Valaská Dubová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Valaská Dubová na kalendárny rok 201219.01.2012
VZN č. 6/2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za úkony vykonávané Obcou Valaská Dubová19.01.2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Dubová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady21.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Dubová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Valaská Dubová na kalendárny rok 201121.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia21.12.2010
VZN o miestnych daniac a miestnom poplatku za komunálne odpady a droné stavebné odpady na rok 200828.10.2009
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 200928.10.2009
VZN-poplatok za hrobové miesto28.10.2009
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia28.10.2009
VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a služieb na trhových miestach.28.10.2009
VZN o opatrovateľskej službe16.02.2004