Aktuálne počasie

dnes, utorok 4. 10. 2022
slabý dážď 11 °C 5 °C
streda 5. 10. zamračené 15/5 °C
štvrtok 6. 10. zamračené 19/8 °C
piatok 7. 10. takmer jasno 20/10 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 2
DNES: 528
TÝŽDEŇ: 855
CELKOM: 972804

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Dátum a čas

Dnes je utorok, 4.10.2022, 23:25:24

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Vytvorenie turisticko - informačného systému v obci Valaská Dubová

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

Opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Modli sa denne SVÄTÝ RUŽENEC

Typ: ostatné
ruženecKto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote.

Rozjímaním o jednotlivých tajomstvách sa vnímavé duše stávajú účastné milostí, ktoré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky.

Svätý ruženec sa môžeme modliť kedykoľvek, napr. aj pri práci alebo na ceste.

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista,
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005)

Modlitba svätého ruženca

Svätý ruženec má štyri časti s jednotlivými tajomstvami:

radostný ruženec

bolestný ruženec

slávnostný ruženec

ruženec svetla.

Ako sa modliť svätý ruženec?

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

Modlitbu svätého ruženca môžeme zakončiť modlitbou Zdravas' Kráľovná a znamením kríža.

Radostný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech rozmnožuje vieru našu

2.      ktorý nech posilňuje nádej našu

3.      ktorý nech roznecuje lásku našu

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorého si Panna z Ducha Svätého počala   /pokora/ (Lk 1, 26-38)

2.      ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila   /láska k blížnemu/ (Lk 1, 39-56)

3.      ktorého si Panna v Betleheme porodila   /duch chudoby/ (Lk 2, 1-21)

4.      ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala (Lk 2, 22-40)

5.      ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla   /poslušnosť, čistota/ (Lk 2, 41-51)

Bolestný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech osvecuje rozum náš

2.      ktorý nech posilňuje vôľu našu

3.      ktorý nech posilňuje pamäť našu

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorý  sa pre nás krvou potil   /ľútosť nad našimi hriechami/ (Lk 22, 39-46; Mt 26, 36-56; Mk 14,   32-52; Jn 18, 1-11)

2.      ktorý pre nás bičovaný bol   /odpustenie našej zmyselnosti/ (Mt 27, 26; Mk 25, 15; Jn 19,1)

3.      ktorý pre nás tŕním korunovaný bol   /odpustenie našich hriešnych túžob/ (Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20)

4.      ktorý pre nás kríž niesol   /znášanie našich ťažkostí/ (Lk 23, 26-30; Mt 27, 32)

5.      ktorý pre nás ukrižovaný bol   /väčšia láska k Bohu a dušiam/ (Lk 23, 33-44; Mt 27, 33-56; Mk 15, 21-41; Jn 19, 17-37)

Slávnostný ruženec

Prosby:

1.      ktorý nech usporaduje myšlienky naše

2.      ktorý nech riadi slová naše

3.      ktorý nech spravuje myšlienky naše

 

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1.      ktorý slávne z mŕtvych vstal  /viera v Božiu Lásku/ (Lk 24, 1-12; Mt 28, 5-8; Mk 16, 5-14)

2.      ktorý slávne na nebesia vstúpil   /túžba po nebi/ (Lk 24, 50-53; Mk 16, 19-20; Sk 1, 4-11)

3.      ktorý nám Ducha Svätého zoslal   /príchod Ducha Svätého do našich sŕdc/ (Sk 2, 1-13)

4.      ktorý ťa, Panna, do neba vzal   /milosť dobrej smrti/ (Zj 12, 14-16)

5.      ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval   /veľká úcta k Panne Márii/ Zj 12, 1-3)

Ruženec svetla

Prosby:

1.      ktorý nech je Svetlom nášho života

2.      ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou

3.      ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

 

Tajomstvá:

1.      ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie (Mt 3, 13-17; Lk 3, 22; Mk 3, 35)

2.      ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru (Jn 2, 1-11)

3.      ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie Mt 4, 12-17, 23-24)

4.      ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia (Mt 17, 1-9)

5.      ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti (Mt 26, 26-29)

 

Pri každodennej modlitbe svätého ruženca sa modlieva:

Pondelok         - radostný ruženec

Utorok              - bolestný ruženec

Streda              - slávnostný ruženec

Štvrtok              - ruženec svetla

Piatok              - bolestný ruženec

Sobota             - radostný ruženec

Nedeľa            - slávnostný ruženec

 

Znamenie kríža (prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,  jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás  zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojici

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba Panny Márie z Fatimy

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Vytvorené: 30. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2017 14:15
Autor: