Aktuálne počasie

dnes, sobota 8. 8. 2020
slabý dážď 29 °C 16 °C
nedeľa 9. 8. slabý dážď 29/16 °C
pondelok 10. 8. mierny dážď 28/16 °C
utorok 11. 8. slabý dážď 28/15 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 108
TÝŽDEŇ: 2514
CELKOM: 618392

Sviatok

Meniny má Oskár, Donát, Hartvig, Virgín, Donáta, Virgínia

Dátum a čas

Dnes je sobota, 8.8.2020, 7:27:26

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Aktuality

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Pozvánka na OZ 06.07.2020 o 18.00

Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej,
ktoré sa uskutoční dňa 06.07.2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce za rok 2019
4. Správy z kontroly HKO
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2020
6. Rozpočtové opatrenie 01/2020
7. Predaj pozemkov, zámena pozemkov
8. Prevádzka MŠ na školský rok 2020/2021
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor:

Zmena termínov vývozu separovaného zberu

Od 1.7.2020 platí nový harmonogram realizácie separovaného zberu pre rok 2020. Vývozy budú realizované v pondelky. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie
o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z.
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o
vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová
– most 067“ celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:

Pozvánka na OZ dňa 22.05.2020 o 18.00

Starosta obce Valaská Dubová zvoláva
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva


ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov
4. Správy hlavného kontrolóra
5. Hradenie obecných pozemkov občanmi obce – žiadosť o
zriadenie vjazdu na pozemok
6. Zužovanie obecných komunikácií, nebezpečné a
ohrozujúce ukladanie predmetov pozdĺž komunikácií
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver


celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:

Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územný plán obce Komjatná

Obstarávateľ, Obec Komjatná, 00 315 311 predložil Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie „Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územný plán obce Komjatná“.  Nahliadnuť do oznámenia, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie si môžete na obecnom úrade vo Valaskej Dubovej do 27.5.2020 počas úradných hodín.  celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:

Výberové konanie-riaditeľka MŠ

Obec Valaská Dubová v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľka materskej školy:
Materská škola, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová.

celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
Občianske združenie prosí o podporu

Venovanie 2% z dane POZOR ZMENA TERMÍNOV !!!

POZOR ZMENA TERMÍNOV !!!
Občianske združenie „Priatelia obce Valaská Dubová“
bolo založené poslancami obce, z dôvodu podpory spoločenských aktivít v oblasti kultúry a športu v obci.
Pozor, podmienky a lehoty sa zmenili. celý text

ostatné, Aktuality z obce | 29. 4. 2020 | Autor:

Premiér predstavil plán postupného otvárania prevádzok

20.04.2020
Predseda vlády SR Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii predstavil fázy postupného otvárania prevádzok. Termínom prvej fázy je streda 22. apríla 2020, prechod na ďalšiu fázu bude závisieť od vývoja nakazených novým koronavírusom. Zároveň sa upravujú aj nákupné hodiny určené pre seniorov. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: JK

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "I/59 Valaská Dubová - most 067"

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "I/59 Valaská Dubová - most 067" celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:

Aký je stav športových súťaží futbalu a stolného tenisu v tomto období ?

Futbalové súťaže dospelých aj žiakov sa rušia, jarné výsledky sa anulujú, súťaže stolného tenisu sú pozastavené. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: JK
Otvorené prevádzky

13. apríla 2020 o 23.59 hod. skončilo obmedzenie pohybu a pobytu.

13. apríla 2020 o 23.59 hod. skončilo obmedzenie pohybu a pobytu.
Ministerstvo hospodárstva pripravilo stručný grafický prehľad o otvorených prevádzkach.
celý text

ostatné, Aktuality z obce | 14. 4. 2020 | Autor:

Veľkonočné sviatky, trochu inak

Oznamy farského úradu cez obecný rozhlas 9.4.2020
Verejné bohoslužby sú pozastavené, kňazi môžu ísť sláviť obrady do kostolov na súkromnú bohoslužbu
Veľký piatok – krížová cesta sa bude konať cez obecný rozhlas
Biela sobota – konanie Eucharistickej poklony
Nedeľa - konanie Eucharistickej poklony celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:
plagat

Zápis detí do Materskej školy Valaská Dubová na školský rok 2020/2021

Zápis detí do Materskej školy Valaská Dubová
na školský rok 2020/2021
sa uskutoční
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020
Podávanie žiadostí do MŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, vyplnenú žiadosť zaslať na adresu MŠ Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová alebo naskenovanú na mail zsmsvdubova@gmail.com

celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Dôležité oznamy obecného rozhlasu od pondelka 30. marca 2020

Dôležité oznamy obecného rozhlasu od pondelka 30. marca 2020 pre tých, čo nepočuli obecný rozhlas celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:

Zo soboty na nedeľu pretáčame hodinky

Ak patríte k nespokojnej väčšine, ktorá jarnú a jesennú únavu pripisuje na vrub najmä striedaniu času, vedzte, že vyslobodenie je blízko. Európska komisia definitívne schválila, že hodinky budeme naposledy pretáčať v roku 2021. celý text

ostatné | 28. 3. 2020 | Autor:

Zámer na predaj pozemku

Obec Valaská Dubová v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Valaská Dubová č.2/2020 zo dňa 11.03.2020 zverejňuje zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:

Oznam - obmedzenie dopravy autobusov pri mimoriadnej situácii


Vzhľadom na vysoký počet pripomienok k cestovným poriadkom VUC rozhodlo, že od pondelka 23.3.2020 budú spoje prímestskej dopravy premávať opäť v režime školských prázdnin celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

Dôležité oznamy obecného rozhlasu od 15. marca 2020

Oznamy pre tých, čo nepočuli obecný rozhlas celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Koronavírus COVID-19 - usmernenie pre verejnosť

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na výstupy zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zverejňujeme nasledovné usmernenia. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Výberové konanie - učiteľka materskej školy Valaská Dubová

Starosta obce Valaská Dubová
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Učiteľka Materskej školy Valaská Dubová


celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“ celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor:

Výzva na voľby členov rady školy

Zriaďovateľ – Obec Valaská Dubová vyhlasuje v ý z v u na voľby členov rady školy do Rady školy pri Materskej škole, Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová. Uzávierka výzvy je 29. február 2020. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor:
Tím Valaská Dubová A, v sezóne 2019/2020: Marián Tholt, Juraj Jonák, Robert Haluška a Karol Holubčík. Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny 2

Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny

Reportáž s hráčmi: STOLNÝ TENIS V OBCI: Valaská Dubová hrá dve súťaže, pred odvetnou časťou sezóny 2019/2020 na čele tabuliek 4. a 7. ligy.
Marián Tholt st.: "Ak sa podarí, chceme vyhrať 4. ligu❗

Kto za nás hrá, čo je základ úspechu pingpongu v obci, zhodnotenie prvej časti sezóny a ciele, to boli otázky na našich hráčov.❓ Viac v článku.
Valaská Dubová "A" hrá 4. ligu, kde po polovici sezóny, ktorá skončila 14.12.2019, je na prvom mieste, Valaská Dubová "B" po polovici sezóny (11.12.) taktiež na prvom mieste. celý text

náš tip, Aktuality z obce | 5. 2. 2020 | Autor: Martin Kereškéni

Pozvánka na OZ 12.12.2019

Starosta obce z v o l á v a
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Rozpočet obce na roky 20250,2021,2022
4. audit za rok 2018
5. Plán HKO na 1.polrok 2020
6. Správa HKO z mimoriadnej kontroly
7. VZN 2/2019 o zrušení Základnej školy s materskou školou Valaská Dubová 137, a jej súčastí a zriadení Materskej školy, Valaská Dubová 39 a jej súčastí
8. VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Dubová
9. Rozpočtové opatrenie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
Stretnutie s Mikuláeom

Stretnutie s Mikulášom

Aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš. Stretnutie s ním bolo túto nedeľu 08.12.2019 o 14.30 hod na námestí. Pre všetky detičky mal pripravené sladké prekvapenie.
Viac vo fotogalérii. celý text

ostatné, Aktuality z obce | 4. 12. 2019 | Autor:

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Milí spoluobčania,

dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020. celý text

ostatné, Aktuality z obce | 2. 12. 2019 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Alexandra Chovanec, 034 96 Valaská Dubová. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor:

Verejná vyhláška

Spoločnosť SSD, a.s., ako majiteľ a prevádzkovateľ elektrických staníc a elektrických vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV na území stredného Slovenska pripravuje stavbu "Mokraď - preizolácia vedenia č. 7205, 7206". celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:

Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Valaská Dubová a v čase volieb do Národnej rady SR bude  mimo územia SR môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti
na adresu: Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39; 
elektronicky na adresu:  podatelna@valaskadubova.sk celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:
#

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná