Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 6. 2022
jasná obloha 28 °C 14 °C
pondelok 27. 6. jasná obloha 29/17 °C
utorok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C
streda 29. 6. slabý dážď 27/16 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 34
TÝŽDEŇ: 34
CELKOM: 933090

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 27.6.2022, 1:27:05

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

Opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Vyhlásenie výberového konania na funkciu - Riaditeľka materskej školy

Typ: ostatné
Vyhlásenie výberového konania na funkciu - Riaditeľka materskej školy 1Obec Valaská Dubová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy: "Materská škola, Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová"

Obec Valaská Dubová v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy:

„Materská škola, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová“

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórií odborného zamestnanca (zákon č. 138/2019 Z. z, §39 ods. 3)
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 ods.3, zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 ods. 5. zákona č. 596/2003 Z.z.),
 1. Ďalšie požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách,
 1. Platové podmienky:

        V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do 6 – 9 platovej triedy v závislosti od vzdelania, plat v rozsahu 926,50 – 1.251,00 Eur, zvýšený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia.

 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

        Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39  v uzavretej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – MŠ Valaská Dubová – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 17. júna 2022 do 12:00 hod.

 1. Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri MŠ Valaská Dubová, 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).
 2. Ďalšie informácie: Informáciu o nakladaní a spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na webovej stránke obce Valaská Dubová. Informácie k výberovému konaniu u starostu obce: Igor Tulinský, telef. kontakt: 044/4357171 alebo 0903 555 120 -  starosta@valaskadubova.sk .


Vyhlásenie výberového konania riaditeľka mš valaska dubova.pdf (2.72 MB)


Príloha

Vytvorené: 19. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2022 12:41
Autor: