Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

20.10.2019 Október - Mesiac úcty k starším

Obec Valaská Dubová srdečne pozvala starších občanov na slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca október - mesiac úcty k starším, v nedeľu 20.októbra 2019 o 14:30 do kultúrneho domu.

V pripravenom programe vystúpili deti z Materskej školy vo Valaskej Dubovej, a Folklórny súbor Choč.

Obec ani tento rok nezabudla na našich spoluobčanov, ktorí oslávili 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Všetci boli pozvaní osobnými pozvánkami.

Po úvodnom privítaní a predstavení programu starostom obce Igorom Tulinským, úvodné slovo dostal náš pán farár, ktorý dal všetkým požehnanie pri tejto príležitosti. „...čas staroby je Boží dar
ktorý musíme prijať s vďačným srdcom... nebojte sa dôchodku, nebojte sa staroby... “
Potom už nasledovalo vystúpenie detí z materskej školy, a FS CHOČ. Po ich vystúpení starosta obce s pracovníčkou obecného úradu a poslankyňou osobne každému jednému jubilantovi zablahoželali, nasledoval podpis do pamätnej knihy a odovzdanie kytičky a malej pozornosti -šálku s venovaním, pero a nákupnú tašku. Všetkým bolo poskytnuté malé občerstvenie. Naši jubilanti sa radi stretli, porozprávali sa medzi sebou a na všeličo zaspomínali. Aj spolu so spevákmi zanôtili. Nálada bola veselá a všetci sa dobre cítili. Aj keď sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, tí, ktorí prišli, určite neobanovali a budú na stretnutie radi spomínať.

Dátum vloženia: 2. 12. 2019 16:45
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2019 17:40
Autor: Správce Webu