Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čo sa udialo v obci v mesiaci máj

Stručný opis diania v obci v máji 2021.
1. máj sobota Realita týchto dní.
Nostalgia - Pieseň práce, červené šatky zladené s modrými tričkami a papierové kvety
v rukách - symboly osláv prvého mája, zábavy, teplé pivo a studené párky.
Druhý rok bez mája v obci, len pár stúh na Zvonici. Covid

Stručný opis diania  v obci v máji 2021.

3.-14. máj Zápis detí do materskej školy

8. máj sobota

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty Starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája. Slovensko si pripomína Deň víťazstva nad fašizmom. Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň víťazstva v Európe.
Nad obcou v malej výške dva krát preleteli tri vrtuľníky, ale zrejme  nie naše, ale spojeneckých síl, typu Black...
Po dotaze na ministerstvo obrany, odpovedali:
     Prelet nevykonávali vrtuľníky ozbrojených síl Slovenskej republiky. m konkrétnom prípade išlo o tri vrtuľníky spojeneckých vzdušných síl, ktoré vykonávali prepravný let v rámci Medzinárodného vojenského cvičenia COEF21 z Poľska na Slovensko a späť. Na let bolo vydané diplomatické povolenie a posádky vrtuľníkov mali schválený civilní letový plán. Počas letu ich riadili civilné orgány riadenia letovej prevádzky. Orgány bezpečnosti letov Vzdušných síl  OS SR neevidujú od civilných zložiek oznámenie o porušení letového plánu alebo režimu tohto letu.
Posádky lietadiel a vrtuľníkov sú opakovanie poučované, že pokiaľ je to možné a charakter plnenej úlohy to dovoľuje. majú oblietavať obývané oblasti a oblasti citlivé na hluk.
 
10.5. nedeľa  Deň matiek netradične

Deti našej obce pripravili svojim matkám netradičnú oslavu Dňa matiek. Pripravili rozhlasovú reláciu  pre mamy a staré mamy, pripravili krátke pásmo básničiek  a pesničiek. ktoré odvysielali v našom miestnom rozhlase.

Milé mamy, staré mamy,                                                           

     Deň matiek možno právom označiť za prvý sviatok pre každého syna, dcéru, vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus  lásky.

Možno z lásky, možno z potešenia, možno z túžby po niečom krásnom, vzniká nový život – dieťa. Je vítané, očakávané i neočakávané. Klope na ženské srdce samo, oslovuje ho a dôveruje mame.

     Matka je jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí keď zablúdi, jediná ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná ktorá miluje, keď všetci nenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá
a často unavená. Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre všednosti a neodkladných povinností
a chyťme do dlaní matkinu ruku. Ochraňujme a hľaďme ju v čase jej plnohodnotných rokov života.

Dovoľte mi týmto, aby som vyjadril svoj obdiv všetkým matkám a zaželal im, aby ich sviatok vydržal v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale po celý rok, V mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene zamestnancov obecného úradu, Vám ešte raz prajem veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Ku prianiam sa pripájajú aj naše deti z materskej školy, ktoré si pre mamy, staré mamy, pripravili krátke pásmo básničiek
a pesničiek. 

 
14.5. piatok  Rekonštrukcia priestorov obecného úradu

Ďalší podarený projekt postupnej rekonštrukcie priestorov obecného úradu - vznikla krásna reprezentačná miestnosť, ktorú sme doteraz nemali.

V tomto roku sme aj vďaka finančnej dotácií určenej na vybavenie kancelárskym nábytkom a zariadením, podarilo zrekonštruovať, zmodernizovať a sfunkčniť priestor starej zasadacej miestnosti.

Nakoľko miestnosť bola do značnej miery znehodnotená predchádzajúcim zatekaním zo strechy, bola potrebná aj stavená úprava. V rámci prác sa vykonalo zníženie a zateplenie stropu, omietky stien, výmena elektroinštalácie, vyrovnanie a pokládka novej podlahy, multimediálne ozvučenie, úsporné LED osvetlenie, zakúpil sa aj televízor slúžiaci na prezentácie v rámci rôznych aktivít ako zasadnutí OZ, porád, návštev a pod. Snažili sme sa tu preniesť aj symboliku dubu, teda časti názvu našej obce, tú sme zhmotnili v krásnych dubových stoloch a stojanoch na vlajky.

V rámci obecného úradu nám vznikol viacúčelový priestor slúžiaci na reprezentáciu pri slávnostných príležitostiach, zasadnutí OZ a rôznych udalostiach

15.5. sobota od 09.00  Ekologická akcia "Čistý revír - čistá príroda" (zber odpadkov v katastri obce)
Poľovnícke združenie Likava - Choč, oblasť Valaská Dubová, oznámilo členom ale aj verejnosti, že v sobotu 15.5.2021 sa uskutoční 3. ročník ekologickej akcie (brigády) "Čistý revír - čistá príroda", ktorú združenie organizuje, a počas ktorej sa budú zbierať odpadky v rámci katastra obce. Záujemcovia sa mohli pripojiť k poľovníkom v sobotu o 09.00 hod. na Zvonici a prispieť svojou aktivitou k čistejšej obci.

15.5. sobota od 08.00 testovanie na covid – 19 od 08.00 - 16.00 prebiehalo v KD antigénové testovanie na covid -19. Čas testovania: od 08.00-12.00 hod. (posledný odber 11:45),12:00-13:00 obedná prestávka, 13:00-16:00 testovanie.

17. máj pondelok
Oznam - Prosíme občanov, ktorí sa ešte nesčítali aby tak urobili prostredníctvom kontaktného miesta na obecnom úrade alebo na tel. čísle 0917 549 709.
Asistované sčítanie prebieha od 03.05.2021 - 13.06.2021
V našej obci bolo ešte  nesčítaných 25 občanov.
Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie
obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na
obdobie od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.
Služby asistovaného sčítania boli poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:
• v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
• v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania
• na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania

17.5. pondelok
Od 18.00 Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starosta obce Valaská Dubová zvolal riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v pondelok, dňa 17.5.2021 o 18.00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Hlavné body v návrhu programu:  Vyhodnotenie súťaže prenájmu pozemku (pozri článok z predchádzajúceho OZ, vysporiadanie ciest, odchyt psov, prebiehajúce investičné akcie v obci, vývoz BRKO (biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov), rôzne, diskusia.

18.5. utorok
Ráno bolo v potokoch veľa vody, v noci, aj v predchádzajúcom dni silne pršalo. Napršalo 54 mm zrážok. Väčšie škody však voda nenarobila.

21.5. piatok V KD prebieha zber obnoseného šatstva

23.5.   nedeľa
POŽEHNANÁ PAMÄTNÁ TABUĽA
"HRDINOVIA VIERY OBCE VALASKÁ DUBOVÁ 1903 - 1989", na pamiatku prenasledovaných kňazov, rehoľníčok a veriacich počas totality komunistického režimu.
O 9.15 sa konalo požehnanie pamätnej tabule Hrdinovia viery obce Valaská Dubová, ktorá je inštalovaná na dome č. 142 na námestí. Tabuľu po žehnal miestny kňaz Mgr. Ing. Ľuboš Satina. Zúčastnili sa aj rodinní príbuzní pánov farárov Stolárika a Koperdana a ďalších príbuzných  Hrdinov viery. Akciu zorganizoval Ing. Vladimír Mišala. Pamätnú tabuľu venovala Zuzana Drabiniaková - Sliacka – Surová, rodená Hakel. Za obec sa zúčastnili starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský a poslanci obce Ing. Jozef Kendera a Mgr. Martin Kereškéni.

25.5. utorok Zber elektroodpadu

27.5 štvrtok   
Píšu o nás - Regionálne noviny Spoločník č.11 z 27. mája 2021

Rekonštrukcia zasadačky vo Valaskej Dubovej
SYMBOLIKA DUBU je ZHMOTNENÁ V DUBOVÝCH STOLOCH a STOJANE NA VLAJKY.
MIESTNOSŤ bola VYBAVENÉ MODERNOU TECHNIKOU, OSVETLENÍM  A NÁBYTKOM.

Dátum vloženia: 20. 10. 2021 22:17
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2021 22:43
Autor: Správce Webu