Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Naša pracovná jeseň.

Naša pracovná jeseň.
Viac v DUBOVSKÝCH NOVOSTIACH december 2022, ročník VIII., číslo 2.
Okrem bežných činností obecného úradu ako:
prevádzka škôlky, prevádzka knižnice, obedy seniorom, prevádzka fitnescentra, trhoviska, prevádzka sály KD, prípravy na zasadnutie obecného zastupiteľstva...

zabezpečenie sály pre tenis, zabezpečovanie zberu komunálneho odpadu, separovaného odpadu, potravín...
niektoré ďalšie pracovné aktivity:
Návšteva županky p. Jurinovej
Rekonštrukcia schodov do kostola,
Úprava vchodu do pošty,
Úcta k starším..130 sladkých dobrôt, nové označenie parkovania v obci - osadenie značiek,
Zber obnoseného šatstva,
Kosenie cintorína, natretie zábradlia,
Voľby, príprava volieb,
Rozšírenie parkoviska pri ihrisku
Označenie značiek na parkovanie,
Výstavba hasičskej zbrojnice,
Zveľadenie  záchytného parkoviska  pri futbalovom ihrisku,
posedenie pre turistov na parkovisku,
Inštalácia ďalších zrkadiel na komunikácii v obci,
Štiepkovanie konárov na skládke pri ihrisku,
Humanitárna zbierka  piatok  25.11. (sobota)
     Úprimné Pán Boh zaplať za potravinovú zbierku pre Inštitút Krista Veľkňaza. Všetkým spadla sánka
 z Vašej štedrosti, drahí bratia a sestry. Včera večer o. Marán Kuffa slúžil sv. omšu za Vás a na Vaše úmysly.
Príprava adventného venca na Zvonici,
Inštalácia osvetlenia vianočného stromu na Zvonici, aj pred úradom,
Návšteva Mikuláša,
Príprava Silvestrovského výstupu na Choč

 

 

Dátum vloženia: 15. 3. 2023 19:28
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 5. 2023 9:43
Autor: Správce Webu