Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

2023

2018

Obyvatelia obce v roku 2018

Obec Valaská Dubová
Počet obyvateľov - 774

Štatistika podľa veku – deti - 152 , dospelí - 460, dôchodci (62 rokov a viac) - 162

prisťahovaní - 15, odsťahovaní - 11
 
-

Narodili sa:

Patrik Orolím, Zorana Pirošíková, Tereza Tulinská, Natália Gruchaláková, Ľudmila Bajtalová, 

Ráchel Gajdošová, Timea Gruchaláková, Tomáš Laco, Adam Zubaj, Tomáš Blaško,

Sandra Kačaljaková,  Nela Pukajová
 


m

Uzavreli manželstvo:

Milan Kováč a Jana Senková

Ing.Matúš Kereškéni a Ing.Zuzana Dudžájová

Peter Gruchalák a Lenka Široká

Gábor Tóth a Mgr. Beáta Kadubcová

Karol Kubis a Gabriela Lenártová

Ján Karcol a Jana Drabiňáková

Ladislav Kačník a Zdenka Dánielová

Oliver Hrčka a Renáta Lejková

Pavol Zajac a Andrea Kis
 


i

Zomreli:

Ľubomír Lakoštík, 56 r., Peter Macák, 46 r., Jaroslav Podskuba, 69 r., Františka Lacová,76 r.,

Albert Dubovský, 79 r., Katarína Dubovská, 97 r., Margita Podskubová,  92 r., Igor Tulinský,  68 r.,

Sidónia Holubčíková, 90r., Amália Durajová 80 r.

 Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2018             Zdroj ŠU SR
Veková štruktúra 2018

Najstaršia občianka má viac ako 95 rokov.
Deti do 4 rokov: chlapcov 22 , dievčat 28 


Ekonomická aktivita obyvateľstva k 31. 12. 2018
Predproduktívny vek (0 – 14)  132
Produktívny vek (15 – 64)        527
Poproduktívny vek (65 a viac) 120