Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Odpady

Harmonogram vývozov TKO v roku 2024

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pre rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 345.74 kB

Harmonogram zberu plastov a skla v roku 2024

harmonogram separovaného zberu plastov a skla pre rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 66.26 kB

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaská Dubová 

(Zákon 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. O Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí podľa tohto zákona posledný držiteľ odpadu.

Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

Z tohto zákona sú v danom čase dôležité hlavne:

§ 4 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaská Dubová za daný rok :
- je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, vyjadrená v percentách, vypočíta sa ako pomer súčtu vytriedených zložiek komunálneho odpadu a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Valaská Dubová je 54,24 %.

Výpočet miery triedenia odpadov-2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2020.pdf 

štatistika odpady 2021.pdf (163.81 kB)

výpočet miery triedeného odpadu 2021.pdf (693.56 kB)

Výpočet miery triedenia odpadu v obci Valaská Dubová za rok 2022.pdf (1.75 MB)

výkaz o odpade 2022.pdf (165.31 kB)

 

výpočet miery triedeného odpadu 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 191.7 kB

ZP_6-01-2023-00315826-vykaz .pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.93 kB