Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Primície- Šimon Bocko

V sobotu 15. júna o 10.00 bol v Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza náš rodák dp. Šimon Bocko. Pánu Bohu za dar kňazstva poďakoval v nedeľu 16. júna o 10.00 slávením primičnej svätej omše v našom farskom kostole sv. Michala archanjela.

Primičná slávnosť začala sprievodom do rodného domu primicianta o 9.30, kde prijal od mamy rodičovské požehnanie. O 10.00 slávil náš novokňaz Šimon v kostole svoju primičnú svätú omšu. Kazateľom bol rektor spišského seminára vsdp. Peter Majda, ktorý v homílii povedal: "Kňazstvo je dar a tajomstvo. Mať kňazskú identitu znamená niesť na sebe črty podobnosti s Kristom, Dobrým Pastierom." Pripomenul i zastavenie krížovej cesty "Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž.  Šimon pomáha... Aj Šimon bude pomáhať tejto cirkvi... ísť ďalej a niesť kríž. Šimon - náš novokňaz."

Na záver svätej omše nám všetkým primiciant udelil svoje novokňazské požehnanie. Po svätej omši nasledovalo v kultúrnom dome malé pohostenie pre rodinu, priateľov a  rodákov.


Primiciant a jeho rodina vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na slávnosti, alebo akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jej prípravách. Pán Boh zaplať !

*AB*

Dátum vloženia: 15. 7. 2019 21:53
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2019 11:58
Autor: Správce Webu