Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Nový pán farár v obci

V stredu 1.júla bol za farára farnosti Valaská Dubová menovaný Mgr. Ing. Ľuboš Satina.
Pri tejto príležitosti sme v nedeľu slávili slávnostnú svätú omšu, po ktorej starosta obce Igor Tulinský duchovného otca v mene celej obce a farnosti privítal.

Vo svojom príhovore v krátkosti predstavil farnosť, vyzdvihol farníkov,, aj keď patríme medzi menšie farnosti žije tu veľa milých, priateľských, srdečných a dobrých ľudí". Poprial mu veľa síl aby našiel v našej obci a farnosti svoj nový domov a my aby sme boli pod jeho duchovným vedením o kúsok lepší kresťania a spoločne kráčali po správnej ceste našimi životmi

Duchovného otca sme privítali v duchu starých tradícií domácim chlebom a soľou ale aj chočskou vodou. K slávnostnej atmosfére prispel náš chrámový spevokol.
V piatok 10. júla pri večernej sv. omši vo farskom kostole, duchovného otca Ľuboša Satinu predstavil a uviedol do úradu farára ružomberský dekan JCLic. Dušan Škrabek. V homílii spomenul život a pôsobenie kňazov v minulosti a dnes. Pri svätej omši pán dekan prečítal menovací dekrét a nový farár zložil „Prísahu vernosti“, obnovil si kňazské sľuby, zložil „Vyznanie viery“. Po modlitbe po prijímaní sa duchovný otec, už ako vový farár farnosti, nakrátko prihovoril k farníkom.
Duchovnému otcovi prajeme veľa Božieho požehnania, Božích milostí a  zdravia, na tomto novom mieste.

                                                                                                                                                            Foto Anna Krasňanová/Jozef Kendera

Dátum vloženia: 14. 7. 2020 22:16
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 7. 2020 22:37
Autor: Správce Webu