Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Z dejín farnosti

 

Fara vo Valaskej Dubovej sa uvádza prvý raz v popise arcibiskupských povinností v rokoch 1332 – 1337 medzi trinástimi farnosťami Liptovskej župy ( podľa J.Hradszkého - Additamenta ad Initia progressus ac praesens status Capituli scepusiensis). Neskôr fara pravdepodobne zanikla. J.Hradszký udáva, že Valaská Dubová bola najprv filiálkou Martinčeka.
V roku 1550 tu bol drevený kostol zasvätený sv. Imrichovi.  Stál na vŕšku uprostred obce, okolo neho bol cintorín, okolo cintorína bola drevená ohrada.  Na starom cintoríne sa pochovávalo do roku 1786, kedy obyvatelia Valaskej Dubovej otvorili nový - poniže obce.

V období reformácie farnosť pričlenili protestanti do Žaškova.
Kostol bol dedikáciu sv. Imricha, bol drevený, renovovaný, na oltári bol obraz Posledný súd a Svätá trojica. V kostole bola kamenná krstiteľnica, drevený chór, jeden strieborný zlátený kalich s paténou, rituál, evanjeliár, kazula, purifikatórium a superpelícia. Na zvonici boli dva zvony.

Bohoslužby odbavoval páter Johannes Humaj, slovenskej národnosti, ktorý bol v pastorácii  14 rokov.
V roku 1717 sa Valaská Dubová stala filiálkou Komjatnej a v roku 1815 bola povýšená na farnosť.
V roku 1750 postavili nový murovaný kostol, zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi.  V   kostole boli dva oltáre: hlavný, zasvätený sv. Michalovi a bočný na pravej strane sv. Imrichovi. Na stenách kostola boli štyri obrazy: sv. Jozef, sv. Trojica, obraz Preblahoslavennej Panny Márie a sv. Anny. Na krstiteľnici bola soška sv. Jána Krstiteľa s Kristom. Uvádzajú sa aj tri zvony,  no najmenší z nich bol po páde  preliaty.
V roku 1801 mala Valaská Dubová, ako filiálka Komjatnej, 515 katolíkov, 44 evanjelikov a 13 židov.
V obci sa od roku 1813 viedla matrika pokrstených, sobášených a matrika zomrelých.
Starý kostol stál na mieste, kde stála neskôr stará škola.
V roku 1815, keď sa utvorila znova samostatná farnosť, kostol rozšírili.
V roku 1817 bola postavená murovaná fara s troma miestnosťami, s komorou, kuchyňou a pivnicou. K fare patrili i hospodárske budovy.

V roku 1831 bola v strede obce postavená zvonica.
V roku 1860 bol starý kostolík  zbúraný a na jeho mieste bol postavený nový, terajší kostol,  na náklady náboženskej základiny podľa vládneho návrhu. V tom čase vo farnosti pôsobil Jozef Juráček. Kostol bol dostavaný a posvätený v roku 1866. Staval ho Martin Vladár z Banskej Bystrice, výmaľba je z roku 1904 od Jozefa Hanulu, rodáka zo Sliačov.

V roku 1976 boli staré hospodáreske budovy pri fare zbúrané a postavené nové.

V roku 1997 bola zbúraná stará fara a na jej mieste postavená nová, podľa projektu Ing. arch. J. Hyravého.

V roku 1999 bol posvätený nový zvon, ku cti Sedembolestnej Panne Márii, odliaty v zvonolejárskej dielni M.Tomáškovej - Dytrichovej.

Pohľad na farnosť Valaská Dubová za posledných 100 rokov:

Roky Krsty Úmrtia novorodencov Sobáše Pohreby
1899 -1908 252 95 65 200
1909 - 1918 215 85 56 233
1919 -1928 305 70 81 163
1929 - 1938 248 48 68 137
1939 - 1948 221 45 67 135
1949 - 1958 261 5 90 86
1959 - 1968 182 4 76 84
1969 - 1978 202 1 92 104
1979 - 1988 228 2 90 141
1989 - 1998 136 1 41 142
1999-2008 74 1 37 122