Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 1/2018

Čriepky 01/2018

Čriepky z diania v obci za obdobie 1/2018
Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky z diania v obci za obdobie 1/2018

Autori fotografií: Filip B.,Jozef K.


 

"Nech Božie požehnanie a radosť života naplníÚvodné slovo
každý váš deň, nech vaša rodina nespozná v
tomto roku súženie, starosti a problémy.
Nech Vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie ktoré Vás
budú sprevádzať pri každom vašom kroku počas celého roka 2018“

                                                         Igor Tulinský, starosta obce

 


1.1.2018                      Novoročný koncert v našom kostole

Novoročný koncertNovoročný koncert začal o 17.00, Novoročný koncert 1
účinkoval náš Chrámový zbor.
Viac ako hodinu zneli nádherné
Vianočné piesne.
Záver tvorila spoločne spievaná
Tichá noc.


Novoročný koncert 3Novoročný koncert 4Novoročný koncert 511.1.2018                                            Pozemkové  úpravy

                                                       V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A
                                 NARIADENIE KONANIA O ZAČATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgánJPU
podľa § 5 ods. 4 písm. b/ zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) podľa § 7 ods. 1 zákona n a r i a ď u j e na základe
žiadostipodanej Obcou Valaská Dubová zo dňa 04.12.2017, konanie o začatí
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav
(ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Valaská Dubová, pre potreby usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde, a to z dôvodu, že má dôjsť k individuálnej bytovej výstavbe.
 

 Dávame do pozornosti:JPU


 16.1.2018                                             Kominárstvo Gašpar

Kominárstvo GašparOznamuje občanom , že dňa 16.1.2018 bude vykonávať čistenie
a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti.
Záujemci sa môžu nahlásiť na OCU.

Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s dopravou a revíznou správou,
môže byt navýšená podľa stavu znečistenia komína(frézovanie, vložkovanie)

Čistenie sa bude vykonávať od 09.00 hod rána počas priebehu celého dňa.

Referencie :

S firmou som maximalne spokojna dnes nam cistili kominy a pracu si vykonali tak ako sa od kominarou ocakava,vycistili nielen komin ale aj neporiadok za sebou som s danou firmou spokojna a buducnosti ich budem kontaktovat. Odporucam.

 


20.01.2018                            3.Obecný ples obce Valaská Dubová,

3 Obecný ples sa konal dňa 20.01.20183. Obecný ples
o 19.00.hod
v sále kultúrneho domu.


 

 

 

3.Obecný ples3.Obecný ples3.Obecný ples

 


21.01.2018                     Narodeniny nášho duchovného otca

NarodeninyK vašim narodeninám Vám chceme v mene veriacich, popriať zdravie,
Božie požehnanie, ochranu Nebeskej matky a veľa darov Ducha svätého.
Buďte ešte dlho medzi nami.
Duchovný otče,
prajeme Vám a vyprosujeme k Vášmu životnému jubileu, aby
Vás Boh naplnil svojim požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svojim kňazstvom až do konca a vykonali tak veľa dobrého, aj pre spásu, Vám zverených duší."

 Narodeniny Narodeniny

Narodeniny

 


                                                                 Zimná údržba

Zimná údržbaZimná údržba
Do náročnej zimnej práce na 
údržbe ciest v obci,
bola zapojená ďalšia výkonná technika.


 

 

 


 

27.1.2018                Vystúpenie FS Choč na Gazdovskom plese v Lipt.Revúcach
FS CHoč v RevúcachFS CHoč v RevúcachFS CHoč v Revúcach
 


29.1.2018                                 Stanovisko heraldickej komisie,
                                               k navrhovanej zmene erbu obce
Stanovisko

 
... Vás ako odborníka v tejto veci chceme poprosiť
o Váš návrh a radu, dotvoriť erb obce
o patróna farnosti, ktorým je sv. Michal Archanjel.
Erb si predstavujeme jeho štiepením v dvoch variantoch v pravej polovici štítu :
sv. Michal s atribútmi z hlavného oltára kostola
alebo s jeho atribútmi nad kazateľnicou v kostole.
V ľavej polovici štítu zostanú atribúty doterajšieho erbu obce.
Po obdržaní Vašich návrhov jeden z nich dáme vybrať občanom obce
Valaská Dubová v referende obce...

 

 

 


 

31.1.2018                                    Odchod učiteľky našej školy do dôchodku

PoďakovanieDňa 31.1.2018 odišla do dôchodku Iváková
učiteľka, dlhoročná zamestnankyňa našej školy,
p.Elena Iváková.
Dopoludnia sa s ňou lúčili v škôlke rodičia,popoludní zamestnanci a starosta obce.
Za prácu pre naše deti,
Vám vyslovujeme
veľké srdečné poďakovanie.
 


1.2.2018                        Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZStarosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.2.2018 o 18.00 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice....
 
 

 

Viete že :

Môžete darovať 2% dane občianskym združeniam v obci:
Občianske združenie : „Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“ IČO 50487981
Občianske združenie : HASIČI ĽUĎOM IČO 50095510
 
Ak zareagujete formou SMS na tel.: +421905466420 …..tlačivá Vám doručíme domov.

2 perc.dane 2 perc.dane

 

 

 

 

 


R ô z n e

Črievička z plesuČrievička z plesuPeňaženka


 

                             Pozvánka na 4. ročník obecnej  zabíjačky

PozvánkaStarosta a OZ pozývajú občanov Pozvánka
na 4. ročník obecnej zabíjačky,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 10. februára 2018,
so začiatkom o 8 :30 na zvonici .
Podávať sa budú tradičné
bravčové výrobky.
 
Program :
Začiatok o 8: 30 
zabíjačka, výroba výrobkov
ochutnávka zabíjačkových špecialít
vystúpenie folklórneho súboru Choč
pokračovanie o 17-tej hodine v kultúrnom dome spevom a tancom,
o hudbu je postarané
Zabíjačková ponuka :
Klobásy, jaternice, (hurky ),tlačenka,podbradok,pravá zabíjačková kapustnica,
nebude chýbať ani tradičné občerstvenie.

 

Dátum vloženia: 5. 2. 2018 13:30
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2018 19:49
Autor: Správce Webu