Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 12/2018

Čriepky 12 2018

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.
Zima. Slnečné ale aj mrazivé počasie. Obdobie záveru roka. Advent, Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka, betlehemy v obci, Betlehemské svetlo a oblátky, Vianočný koncert, Dobrá novina, Výstup na Choč, Silvestrovský ohňostroj.
Dozvedeli sme sa že Kaufland je OFICIÁLNY DODÁVATEĽ Vianoc.

 


1.12.2018                                                Advent v našej obci
Advent v našej obci začal posvätením adventných vencov v kostole pánom farárom Karolom Karašom a následne posvätením adventného venca s rozsvietením prvej sviece na Zvonici.
Advent     AdventAdvent


7.12.2018                      Kapustnica pre zamestnancov a spolupracovníkov obce
KapustnicaKapustnica
Vieme že je v tomto období toho veľa, ale kapustnica je o tom, trošku sa zastaviť zjednotiť, porozprávať, posedieť si, oddýchnuť od práce ako kolektív po celoročnej praci.

 


8.12.2018                                        Prekvapenie od  HASTRY s.r.o.

Mosty rekonštrukciaMosty rekonštrukcia
Rekonštrukcia mostov 065,066 pri vjazde do obce bola dokončená tak, že bola možná jazda v oboch jazdných pruhoch. Prejazd obcou cudzích automobilov sa tak ukončil.


 


9.12.2018                                 Nehoda na križovatke pri vjazde do obce
Ako to v danom mieste často býva, nezvládnutie prejazdu zákrutou vodičom, na zákrute pri vjazde do obce. Na nezvládnutie prejazdu spravidla doplatí iný vodič.
Nehoda      Nehoda    Nehoda


9.12.2018                                       Nezabudol k nám prísť ani Mikuláš

Mikuláš prišiel k deťom do kostola už v stredu 3.decembra.
Na Zvonicu zavítal aj s anjelmi v nedeľu 9.decembra.
Ešte sa chystal k detičkám do materskej školy.

Mikuláš     MikulášMikuláš


11.12.2018                                             Nehoda na križovatke
Zvláštna nehoda poľskej cisterny pri zjazde z Brestovej. Vodič nezvládol zjazd a skončil v križovatke na Komjatnú. Fotografie sú zo stredy, vo štvrtok prečerpali sypký náklad, a vo večerných hodinách, po náročnom zásahu odťahovej služby PMP TRUCK SLOVAKIA, kamión vyslobodili,
a odtiahli na poľskú hranicu.

Nehoda       Prečerpanie nákladu  Ilustračné foto z PMP TRUCK


12.12.2018                                Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo dňa 12.12.2018 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu:
 1. Otvorenie zasadnutia                                                                      Zasadnutie OZ
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Zostavenie komisie pre ochranu verejného záujmu
 4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
 5. Rozpočet na rok 2019,2020,2021
 6. Schválenie VZN č. 2/2018, na kalendárny rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v obci Valaská Dubová na rok 2019
 7. Správy hlavného kontrolóra
 8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 9. Zmena rozpočtu 2018
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver
 

22.12.2018                                    Stavba Betlehema v našej obci
K tradičným Vianociam patrí Betlehem, ktorý zobrazuje scénu narodenia Ježiška v jasličkách.
Ako u nás vznikol ? Pozrite do fotogalérie.

Stavba Betlehema             Stavba BetlehemaStavba Betlehema


23.12.2018                                                   Kalendár
Kalendár obce pre rok 2019Kalendár obce 2019Do domácností bol distribuovaný
Kalendár obce pre rok 2019. Nájdeme tu
všetky dôležité telefónne čísla, termíny zberu TKO aj separovaného zberu. Fotografie nám budú pripomínať významné obecné udalosti  roku 2018.                    


23.12.2018                                   Betlehemské svetlo v našej obci
Od 22.decembra až do Štedrého dňa skauti roznášali Betlehemské svetlo v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti.

Do našej obce Betlehemské svetlo priniesli skauti 23.12.2018 o 10.00.
Na Štedrý deň, v kostole po požehnaní vianočných oplátok a požehnaní betlehemov, sme si mohli Betlehemské svetlo zobrať do svojich príbytkov.
Betlehemské svetlo   Betlehemské svetlo  Betlehemské svetlo
Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
 


26.12.2018                                                   Dobrá novina

Do našich domovov vo vianočnom období zavítali koledníci Dobrej noviny, krorí sa podieľali na zbierke na rozvojové projekty pre deti v afrických krajinách. Spojili tak príjemné s užitočným a stali sa vítaným spestrením vianočných dní.
Koledníci všetkým ktorí na zbierku prispeli, ĎAKUJÚ.
Dobrá novina      Dobrá novina Dobrá novina


30.12.2018                                             Vianočný koncert       
                                                                                         
K jasličkám by som aj ja rád bežal    POZRI klip
Speváci FS Choč a Chrámového zboru, nám pod vedením zbormajstra Igora pripravili nádherný zážitok v našom farskom kostole, koncert vianočných piesní a kolied. Zazneli tu aj úplne nové piesne.
Vianočný koncert      Vianočný koncert Vianočný koncert
 


31.12.2018                                    Silvestrovský výstup na Choč 2018       Viac vo fotogalérii  TU   POZRI

Tradičný v poradí 47. Silvestrovský výstup na Veľký Choč píše svoju históriu už dlhé štyri desaťročia. Pravidelne láka nielen Liptákov a Oravčanov, ale aj návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia.
Pre obec to však znamená, zabezpečiť parkovanie množstva áut, ktorými turisti prichádzajú do obce.
A aj malé občerstvenie.
Výstup na Choč

      Výstup na Choč   Výstup na Choč

...koniec starého a začiatok nového roku 0:00,

zazneli zvony,polnočná pobožnosť v kostole a neodmyslitelný dlhotrvajúci ohňostroj. Po polhodinke už bolo ticho, keby sa nebol prebral občan, ktorý zimný čas nerešpektuje a spustil ohňostroj presne o 1:00...

Milí spoluobčania                                                                            Príhovor starostu
Milí spoluobčania, do nového roku 2019 Vám chcem popriať veľa dobrých rozhodnutí, ktoré prinesú radosť Vám, Vašim rodinám a priateľom. Nech každý váš krok urobený na budúci rok Vám prinesie šťastie a pohodu. Nech Váš nasledujúci rok 2019 je rokom, na ktorý budete s láskou a hrdo hľadieť ako na rok splnených snov. Nech Vaše rodiny prežijú nádherný a šťastný rok plný lásky a pokoja.
To Vám praje zo srdca starosta a zastupiteľstvo obce Valaská Dubová.

                                                           Vitajte v roku 2019 !!!
 


Na záver
                                                              Parkovanie v obci
je nekonečný príbeh. Pred farou, nech si myslia že som návšteva p.farára, pred hasičskou zbrojnicou...to môžem, alebo nie ? Však je nedeľa. Hádam to nekontrolujú. Ale my to kontrolujeme.
Parkovanie v obci       Parkovanie v obci Parkovanie v obci


                                                              Občianske združenie
Občianske združenieObčianske združenie Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“ založené poslancami obce,
zmenilo názov na         Priatelia obce Valaská Dubová.
Ďakujeme všetkým ktorí nás podporili. Z  2% dane v roku 2018 sme získali 1908 €.
Získané finančné prostriedky boli použité na rozvoj športu a kultúry v našej obci.

Občianske združenie bolo zaregistrované v notárskom registri pre získanie 2% dane v roku 2019.
Opätovne prosíme o Vašu podporu.

Dátum vloženia: 14. 1. 2019 12:21
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2019 19:48
Autor: Správce Webu