Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 12

Čriepky za obdobie 12

Čriepky z diania v obci za obdobie 12
Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky z diania v obci za obdobie 12

Autori fotografií: Filip B.,Blažej L.,Róbert D.,Jozef K.

 


2.12.2017                          Požehnanie adventných vencov v kostole
Požehnanie adventných vencov v kostole                                                        Požehnanie adventných vencov
   Požehnaním adventných vencov,
   začalo najkrajšie obdobie v roku.
 
 
 
 

2.12.2017                         Požehnanie adventného venca na Námestíčku

 
Požehnanie adventného vencaPriestor fontány na Námestíčku sa         Posvätenie adventného venca
zmenil na adventný veniec. Pripomenul
nám, že začalo obdobie adventu
a Vianoce už klopú na dvere.
Oživenie adventného venca posvätením,nám sprostredkoval náš duchovný otec.
...keď budete prechádzať cez Zvonicu...stále nám bude pripomínať advent.
...Som rád že už aj na Zvonici, našom námestí, budeme mať adventný veniec,
že už bude pripomínať príchod nášho Ježiša Krista...aby nám to pripomínalo to,
že prichádzame bližšie k Vianočným sviatkom...

Posvätenie zastávkyZároveň požehnal aj zastávku.  Posvätenie zastávky
Starosta: postavili sme takú malú zastávočku, ktorá bude slúžiť najmä
z bezpečnostných dôvodov, aby ste nemuseli prechádzať …
podporil nás pritom Žilinský samosprávny kraj,...verím, že nám bude slúžiť všetkým čo najdlhšie, ...je to zastávka s osvetlením, …a tento adventný veniec, verím, že nám bude slúžiť ďalšie roky.
Pre občanov bolo podané bezplatné občerstvenie.
 

Nepriechodná turistická trasa na Veľký Choč
V týchto dňoch - "Oznamujeme turistom, že z dôvodu popadaných stromov je v súčasnosti
turistická trasa na Veľký Choč nepriechodná".
 

6.12.2017                           3. Obecný ples vo Valaskej Dubovej
                               
bude dňa 20.01.2018 o 19.00.hod v sále kultúrneho domu.

PlesPles Obecný ples 2018

 

 

 

 


 

6.12.2017                               Mikuláš vo Valaskej Dubovej
PozvánkaPozvánka
V nedeľu 10.12.2017 bude cez Valaskú
Dubovú
prechádzať Mikuláš.
Pozývame Vás na stretnutie s ním.
 
 
 
Sv.Mikuláš do Valaskej Dubovej v tomto Mikuláš v MŠ
roku prišiel Mikuláš v MŠmedzi nás viackrát.
Najprv prišiel v stredu k deťom
do materskej školy,
 
 
 
 
Mikuláš v kostolea večer prišiel do kostola.       Mikuláš v kostole
 
 
 
V nedeľu 10.12.2017 prišiel k deťom
na námestíčko.
 
Mikuláš na námestíčku       Mikuláš   Mikuláš na námestíčku
 

 

11.12.2017                              Zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
Zasadnutie OZStarosta obce Vás pozýva na Zasadnutie OZ
zasadnutie obecného zastupiteľstvadňa 13.12.2017o 18.30 hod.
 
 
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice        Zasadnutie OU
3. Rozpočet obce na rok 2018
4. VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
    na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
    dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
5. Plán HKO na I.polrok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Účasť občanov na zasadnutiach OZ je podobná ako aj v iných obciach.
Okrem niekoľkých, sa niekedy zúčastnia aj tí, ktorých sa prerokovávaná vec dotýka.
Niekedy ani tí.
 


12.12.2017
Poškodenie rozhlasuVietor škodyV týchto dňoch bolo veľmi nepriaznivé počasie,vietor na okolí
polámal stromy, poškodil nám rozhlas.
 
 
 
 

 

13.12.2017             Výberové konanie na funkciu učiteľky materskej škôlky

ZŠZákladná škola s materskou školou       MŠ
vo Valaskej Dubovej vypisuje výberové
konanie na funkciu: učiteľka materskej
školy.
Termín nástupu: 08.01.2018
 
 
 

 
13.12.2017                              Kontrola zraku Optika ZOOM Bratislava 
Dnes prišla do našej obce pojazdná ZOOM optika, v ktorej sa bezplatne kontroluje vnútroočný tlak a prípadná  potreba dioptrických okuliarov.                                                                                                                          Optika ZOOM      Optika ZOOMOptika ZOOM
 

 

18. 12. 2017                            Dubovské novosti 2017

DUBOVSKÉ NOVOSTIV týchto dňoch boli doručené do našich schránok
Dubovské novosti 02/2017.
 
Informujú o dianí v obci.
Prajeme príjemné vianočné čítanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. decembra 2017 –                  Betlehemské svetlo

Betlehemské svetloPočas tohto víkendu čaká BetlehemskéBetlehemské svetlo
svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku.
Slovenskí skauti ho postupne doručia
na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem.
Svetlo sa prostredníctvom skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 330 slovenských miest a obcí a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie.

 

23.12.2017                                     Betlehemské svetlo
Betlehemské svetloSkauti priniesli aj do nášho kostola  Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo.
Je to už 28. krát, kedy priniesli skautky
a skauti na Slovensko Betlehemské
svetlo.
Prebratie Betlehemského svetla vo Viedni bolo v sobotu 16. 12.2017. Rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v sobotu 16. decembra 2017 vo Viedni.
 

 

24.12.2017                                      Betlehemy v našej obci.

V obci máme až tri betlehemy.  Okrem klasického betlehema v kostole, pribudli betlehemy pred farským úradom a na Námestíčku. Príjemne tak oživili vianočnú atmosféru.

Betlehemy v obciBetlehemy v obciBetlehem


 

29.12.2017                                 Vianočný stolnotenisový turnaj
TurnajTradičný Vianočný stolnotenisový turnajVianočný turnaj
sa uskutočnil v piatok o 9.00 hod
v Kultúrnom dome.
O 9.00.hod prebehla prezentácia. Zúčastnilo sa menej hráčov ako v minulom roku, preto boli hráči rozdelení len do dvoch družstiev, družstvo žiakov a družstvo dospelých. Turnaj
Súťažilo sa aj v Open kategórii.
V kategórii žiaci sa umiestnili:                                                         
1.miesto Jakub Holubčík
2.miesto Tobias Tulinský
3.miesto Timotej Tulinský
Kategória dospelí:
1.miesto Jaroslav Kržka                                                                        Turnaj
2.miesto Filip Kondra
3.miesto Peter Holubčík
Kategória OPEN
1.miesto Jakub Holubčík
2.miesto Timotej Tulinský
3.miesto Filip Kondra
 

 

29.12.2017                       Dobrá novina, piatok 29.12.2017 od 13:00 hod.Dobrá novina
Dobrá novinaNaše deti sa už tradične zapojili             
do koledovania vo vianočnom období.
Ako anjeli spievali pri narodení Ježiška,
prichádzali koledníci do našich rodín
so svojimi piesňami a vinšmi,
aby nás potešili.
Dobrá novinaDobrá novinaDobrá novina
 
 
 
 
 
 

                                                              Zimná údržba
          Údržba ciest     Údržba ciest
Do náročnej zimnej práce
na odhŕňanie snehu,
bola zapojená výkonná technika.
 
 
 
 Údržba ciest         Zimná údržba ciest     Zimná údržba               

 

31.12.2017                  Silvestrovský výstup na Veľký Choč.
Silvestrovský výstup na Veľký Choč je tradičné koncoročné podujatie, ktoré funguje už niekoľko desaťročí. Dokáže prilákať viac ako tisíc ľudí, čo sa podarí máloktorému inému športu. I keď existuje niekoľko ciest, ktorými je možné dostať sa na vrchol z Jasenovej,
Likavky, Lúčok, Vyšného Kubína a Valaskej Dubovej. Azda najvyužívanejšia je trasa z Valaskej Dubovej. Cesta trvá približne 2 hodiny a 35 minút
a prekonáva sa tu prevýšenie 962 m.
Začiatok práce dobrovoľníkov na zabezpečení parkovania bol o 2:30.
Návštevníkov bolo menej ako v minulom roku. Počasie na Choči - vietor a hmla.
Východ slnka sa nekonal.
Návštevníkom bolo podávané hriatô a kapusnica.
Výstup ChočVýstup Choč
Výstup Choč
Výstup Choč
 
 
 
Výstup ChočVýstup Choč
Výstup ChočViete si predstaviť že by sme v obci v tento deň parkovanie nezabezpečili ?
Však to je jednoduché. Od 4.00 by bola celá obec neprejazdná.
 


1.12.2018                                       Novoročný ohňostroj
Novoročný ohňostrojBol podobný ako v minulom roku, Výstup Choč
len s malým rozdielom.
Vzhľadom na hmlu, nádheru svetlíc
a rakiet nebolo až tak vidieť.

 

 

Šťastný nový rok 2018

"Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň,
nech vaša rodina nespozná v budúcom roku súženie, starosti a problémy.
Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie ktoré vás budú
sprevádzať pri každom vašom kroku počas celého roka 2018“
Igor Tulinský, starosta obce
 

 
Viete že :
 
Občianske združenie „Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“
založené poslancami obce,
bolo zaregistrované v notárskom registri pre získanie 2% dane v roku 2018
Združenie bolo registrované 31.8.2016, bolo mu pridelené IČO: 50487981
 
Kto chce darovať a podieľať sa tak na rozvoji kultúry a športu v obci, vyplní tlačivo: 
                                         VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
V tlačive  ...  sú dôležité údaje o tom, komu darujem dve percentá :
V časti II ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI je potrebné uviesť :
 
15 - IČO / SID 50487981 
16 - Právna forma  Občianske združenie
17-  Obchodné meno (názov) "Priatelia folklóru a športu spod CHOČA"
18 - Sídlo – Ulica Valaská Dubová 39
19 - Súpisné/orientačné číslo 39
20 - PSČ 03496 
21 - Obec Valaská Dubová

                                                           Ď A K U J E M E  ! ! !

Dátum vloženia: 3. 1. 2018 7:26
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2018 13:20
Autor: Správce Webu