Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 4/2018

Čriepky 04 2018

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie

05.04.2018 Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uskutočnilo sa dňa 05.04.2018 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisniceOZ
3.Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
4.Rôzne
5.Diskusia
6.Uznesenie
7.Záver
 
Vyberáme, čo by Vás mohlo zaujímať :
K bodu č. 3: Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
Starosta obce oboznámil prítomných so zmenami ktoré bolo nutné vykonať v
projekte rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Projekt ktorý obec chce podať na ministerstvo financií
nebude riešiť nadstavbu a prístavbu ale len rekonštrukciu súčasnej budovy so zachovaním jej
pôvodných rozmerov. Z tohto dôvodu je nutné predchádzajúce uznesenia prijaté na zapojenie
sa do projektu zrušiť a prijať nové uznesenia
 
Uznesenie č.18 /2018 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 05.04.2018 vo Valaskej Dubovej
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia č. 15/2018 a č. 16/2018 prijaté na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2018
 
Uznesenie č.19 /2018 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté
na rokovaní dňa 05.04.2018 vo Valaskej Dubovej
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 
projekt „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Valaská Dubová“
 
Uznesenie č.20 /2018 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 05.04.2018 vo Valaskej Dubovej
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Valaská Dubová“ vo výške minimálne 5% z celkových výdavkov t.j. 2186,11 Eur z vlastných zdrojov,
t.j. z rozpočtu obce
 

Poznámka redaktora:

Už na zasadnutí OZ 14.03.2018, po predložení pôvodného projektu, poslanci vyjadrili výhrady voči predloženej dokumentáciu k stavebnému povoleniu a rozpočtu na rekonštrukciu budovy.
(Max. dotácia ktorú ministerstvo poskytuje je 30 tis, predložený rozpočet DHZ predstavoval cca 168 tis.€).
S predloženou dokumentáciou nesúhlasil dotknutý orgán – Okresný úrad Ružomberok odbor cestnej dopravy.

Zbytočne vynaložených finančných nákladov a času sa dalo predísť lepšou komunikáciou s dotknutými orgánmi pri projektovaní novej budovy zo strany DHZ.

K bodu  Rôzne

Starosta informoval o ukončení prác v kuchyni a pozval prítomných na prehliadku a otvorenie
kuchyne po skončení obecného zastupiteľstva.
 

05.04.2018                   Otvorenie novej kuchyne – začala slúžiť občanom

Otvorenie kuchynePrvý cieľ tohto roku sme úspešne dotiahli do konca. Nová obecná kuchyňa bola 5.apríla po ukončení obecného zastupiteľstva slávnostne uvedená do prevádzky za účasti poslancov obce a prítomných občanov.
V rámci rekonštrukcie sa urobila nová elektroinštalácia, vodoinštalácia, nové odpady, vzduchotechnika, hydroizolácia, vyrovnali sa podlahy, nové potery, obloženie stien a podlahy kuchyne aj príručného skladu s „guličkami“, nové dvere, omietky, sadrokartonové podhľady stropu, maľovky, dvojzónové osvetlenie, Sklad bol vybavený novými regálmi a policami, chladničkami a mrazákom.
Dôraz sa dal na sanitu, bolo zakúpené kompletné profesionálne vybavenie kuchyne.Nerezové stoly, nerezové spotrebiče, stroje, fritéza a mixér, zdravotechnika, šesť drezov, gastro sprchy, profesionálna umývačka, dva digestory s dvojstupňovým odsávaním a osvetlením.Nechýba 6 horákový plynový Otvorenie kuchynesporák a staronová elektrická panvica. Keďže sme sa snažili o profesionálne vybavenie kuchyne bol kúpený aj konvektomat a profesionálna umývačka riadu. Toto vybavenie kuchyne môžeme už vo všetkých smeroch považovať za profesionálne a v najvyššej kvalite a štandarde.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým ktorí Svadobná sviečková
priložili ruku k tomuto dielu, ktoré vyzerá
jednoducho ale stalo veľa úsilia, roboty a voľného času.
Dúfame, že bude našim občanom slúžiť čo najdlhšie a najlepšie.
Prvé pripravené jedlo bolo na svadbe v sobotu 7.apríla - svadobná sviečková s brusnicami.

06.04.2018                                          Oprava schodov ku pošte

Oprava schodov ku pošteZačala sa vykonávať oprava schodov   Oprava schodov
ku pošte, našimi pracovníkmi.

 

 

 

 

 


14.4.2018                                   Zasadnutie vlastníkov PSU obce Valaská DubováPSU

PSUZasadnutie začínalo prezentáciou
od 13:00 hod, začiatok zasadnutia bol o 14:00 hod.
Rokovalo sa podľa navrhnutého programu.
Jedným z bodov ktoré sa dotýkajú aj ostatných, bolo prijatie
„Výzvy vlastníkov pôdy
Už stačilo O nás bez nás – My sme les“ .
Po skončení rokovania s rozsiahlym programom,bol podaný chutný „pravý“guľáš a občerstvenie.
 

 

16.4.2018                                 Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Jednota dôchodcovSchôdza hodnotila aktivity dôchodcov Jednota dôchodcov
v roku 2017.Boli to akcie ...kultúrne, duchovné a aj ozdravujúce (sauna, masáž, výrivky, perličkové kúpele).

Z aktivít vyberáme :

Športový deň v Liptovskej Teplej 30.5.2017,
kde najaktívnejšia športovkyňa    bola Felicita Kováčová.                                                       Jednota dôchodcov  Jednota dôchodcov
Návštevu parlamentu v Bratislave p.Máriou
Holubčíkovou.
Návšteva Hostýna a Velehradu 16.9.2017
V nedeľu 22. októbra 2017 Sampor.
Benediktínsky kláštor Premenenia Pána
v Sampore navštívil banskobystrický biskup

Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej Športové dni L.Teplávkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Igora Hajasa OSB za diakona.

Tradične boli odmenení jubilanti, ktorí dovŕšili okrúhle životné výročie.

Vinšovačky na záver predniesla p.Margita Lakoštíková.

Dôležitý darček ktorý veľmi chýbal členom pri návštevách rôznych podujatí, odovzdal starosta obce – tričko so symbolmi obce, dôležité pri zviditeľňovaní našich členov na spoločenských aktivitách.


 

16.04.2018                                            Obec rozšírila svoje služby

Od 16.4.2018 naša obec rozšírila svoje služby a začala oficiálne podnikať živnostenský list 1
v rôznych oblastiach.
Sú to oblasti :                                                                                
Odevná výroba.
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,
slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba.
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava..
Výroba sviečok a tieniacej techniky.
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.                                      
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.Živnosnský list 2
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
spojených s prenájmom.
Správa trhoviska, tržnice. príležitostného trhu.
Prenájom hnuteľných vecí.
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
Dúfajme že týmto pomôžeme naším občanom a možno to prinesie aj nejakú korunku do rozpočtu.
 

22.04.2018                                           Naši mladí futbalisti

Mladí futbalistiNaši mladí futbalisti pri zápaseMladí futbalisti
na domácom ihrisku s Ludrovou.  

 

 

 

 


23.4.2018                            Výstavba diaľnice pri Ružomberku sa opäť posúva

Výstavba diaľnicePráce na úseku z Hubovej po Ivachnovú ktoré sa mali začať v apríli tohto roku, nezačnú.

Nestavia sa pre rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka

NDS preto považuje za nepochopiteľné vyjadrenia primátora Ružomberka , ktorý spomenul úmyselné komplikácie a nezhody medzi NDS, zhotoviteľom a subdodávateľmi. Skutočným dôvodom, prečo sa Výstava diaľnicenestavia, je podľa NDS rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka. „Predstavitelia mesta protestujú proti obnoveniu razenia tunela a súčasne sa domáhajú pokračovania výstavby. NDS ako stavebník dôsledne dodržiava stavebný zákon a všetky podmienky výstavby zahrnuté v stavebnom povolení ako aj ešte prísnejšie pravidlá Európskej komisie na čerpanie fondov určených na výstavbu diaľnic,“ uviedla Michalová (hovorkyňa NDS).  Protesty z minulého roka nepomohli.


Prišla jar,

Prišla jark nej patria práce na našom prostredí    Prišla jar
– vyčistenie ulíc a oživenie Námestíčka.
Nevykonávajú to žiadne cudzie firmy.

 

 

 

 


26.4.2018                                                  Malá nepríjemnosť

NepríjemnosťMalá nepríjemnosť, pod ktorú sa podpísal Nepríjemnosť
zub času.
 

 

 

 

 


 

27.4.2018                                              Jarný zber elektroodpadu

V piatok 27.4.sa vykonal v obci jarný zber elektroodpadu.                      Jarný zber elektroodpadu
Elektroodpad to je drobné ručné elektrické náradie, biela technika,
vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.

 

 

 


27.4.2018                                  V Bratislave sa opätovne protestovalo

 
V Bratislave ľudia opäť vyšli do ulíc. Potom, čo sa dočkali výmeny na významných vládnych postoch či odchodu policajného prezidenta Tibora Gašpara, volali po predčasných voľbách.
Dnešný protest však neorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko, ale päť občianskych iniciatív Hnevám sa, Teraz, Za Slovensko, V teniskách a skupina All For Jan.
Protest sa začal o 17:00 hodine na tradičnom mieste - Námestí SNP. Na proteste organizátori okrem iného zbierali podpisy pod petíciu za referendum o predčasných voľbách.
 

 

30.4.2018                                      Výstavba chodníka na cinoríne

Výstavba chodníka na cintoríneZačali sa vykonávať práce na výstavbeVýstavba chodna

chodníka na cintoríne.

 

 

 

 30.4.2018                                           Stavanie mája na Zvonici

K máju v Máj na Zvonicinašej obci patrí neomysliteľne „máj“ Máj
postavený v strede obce, na Zvonici.
Dnes o 18.00 aktivisti obce, FS Choč, Hasiči,
v duchu starých tradíciípostavili máj na Zvonici.

Tradíciu sme zachovali a máj sme na Zvonici
postavili.
 
 
    M
 

           Máj                            Máj

 Viete že :

Urbáre

vznikli už vo feudalizme z iniciatívy majiteľov panstva a statkov, pre evidenciu platov a dávok, (výťažku,výnosu z pozemku) ktoré im plynuli z poddanských usadlostí.

Urbár je prevzaté z nemeckého Urbar či Urbar-Register, které vzniklo zo stredohornonemeckého výrazu pre označenie výnosov z pozemkov.

Povinnosti poddaných tvorili peňažné platby, naturálne dávky alebo robota.

 
Tereziánsky urbár bolo nariadenie Márie Terézie z roku 1767 upravujúce jednotne v celej krajine
vzťahy medzi zemepánmi a ich poddanými.
Neskôr sa z urbárov postupne vyvinuli pozemkové knihy.
 
Dnes sa Urbárom v bežnej reči rozumie súbor pozemkov, sú
v spoluvlastníctve urbárnikov, teda osôb združených v pozemkovom Oravský zámok
spoločenstve.

                                                                                  

Urbár Oravského panstva z 4.2.1619  
časť výpisu dotýkajúca sa Valaskej Dubovej                                  

Foto Oravského hradu http://www.orava-liptov.sk/oravskyhrad.htm

Urbár

Urbár

Urbár Oravského panstva z roku 1625, časť výpisu dotýkajúca sa Valaskej Dubovej

Urbár

Urbár

Urbár

 

Dátum vloženia: 4. 5. 2018 17:05
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2018 20:58
Autor: Správce Webu