Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Milí spoluobčania,

dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

 

Milí spoluobčania,

dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

Na základe neustáleho zvyšovania poplatku za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, rastu nákladov na jeho likvidáciu na celom Slovensku aj v našej obci stúpne od 01.01.2020 poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu. Cena za vývoz zmesového komunálneho odpadu závisí hlavne od množstva vyseparovaného odpadu v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Z toho vyplýva, že čím viac vyseparujeme odpadu (sklo, plasty, kovy, papier) za ktorý sa neplatí o to sa nám v nasledujúcom roku zníži koeficient, ktorým sa vypočítava cena za tonu vývozu tuhého komunálneho odpadu.

Doteraz bol poplatok 18,00 Eur/1osoba bez ohľadu na množstvo vyvezeného odpadu a bez ohľadu kto koľko odpadu vyseparoval. Čiže v priemere tí čo vyprodukovali menej odpadu platili aj za tých ktorí vyprodukovali odpadu viac. Aby sme nemuseli zdvihnúť poplatok minimálne o 30-40% / osoba pristúpili sme k zmene spôsobu vývozu komunálneho odpadu. Každý si zaplatí len toľko koľko sám odpadu skutočne vyprodukuje. Tým si každý kto dôkladne separuje odpad dokáže sám náklady ponížiť.

Od 01.01.2020 prestanú platiť doterajšie štítky na vývoz komunálneho odpadu a nadobudnú platnosť nove – jednorazové, ktoré si môžete zakúpiť od 02.12.2019 na obecnom úrade v hodnote 2,50 Eur/1ks, avšak minimálny počet lístkov ktoré si musí občan zakúpiť je 6 lístkov na osobu a rok ( ročný poplatok za osobu/ rok je stanovený na 15,00 Eur) . Maximálny počet je neobmedzený.

Verím, že aj týmto spôsobom prispejeme k zvýšeniu vyseparovaného odpadu a tým pádom aj k zníženiu neustále narastajúcich cien  za vývoz komunálneho odpadu za rok 2021

Ďalej by som chcel poprosiť tých občanov, ktorí využívajú verejné veľkoobjemné kontajnery aby do nich dávali to čo do jednotlivých nádob patrí. Do zelených- sklo , do žltých- plasty, resp. plechovky, do modrého --papier, do oranžového- kov, prípadne plasty.

Keď uvidíte niekoho kto si pomýlil kontajner skúste ho prosím upozorniť, nakoľko v prípade nesprávne roztriedeného odpadu bude musieť obec za vývoz takého kontajnera zaplatiť ako za vývoz komunálneho odpadu, čiže z našich spoločných peňazí.

 

 

Igor Tulinský, starosta obce

Dátum vloženia: 2. 12. 2019 15:47
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2019 15:49