Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“

Prílohy

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania.html

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania.html
Typ súboru: HTML, Velkosť: 16,18 kB
Dátum vloženia: 19. 2. 2020 12:52
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 2. 2020 13:02