Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 14.09.2023 o 18.00

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2023 o 18.00 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský

 

 

č. j.                                                                             Vo Valaskej Dubovej, dňa 08.09.2023

 

 

 

 

                        P o z v á n k a

 

 

 

     V súlade s ust. § 13 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6. Rokovacieho poriadku Obecneho zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej s týmto návrhom programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
  4. Žiadosť o nájom pozemku
  5. Žiadosť o predĺženie nájmu – Poľovnícke združenie Likava - Choč
  6. Projekt „ Triedený zber odpadov v obci Valaská Dubová“
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver      

                                                                                                        

                                                                                      Igor Tulinský

                                                                                       starosta obce

 

Pozvánka OZ 14.09.2023.pdf (487.03 kB)

Prílohy

Pozvánka OZ 14.09.2023.pdf

Pozvánka OZ 14.09.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,03 kB
Dátum vloženia: 8. 9. 2023 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 9. 2023 9:18