Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy

Obec Valaská Dubová vyhlasuje výzvu na doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová za kategóriu - pedagogický zamestnanec školy.

Obec Valaská Dubová v zmysle § 25 ods. 1 Zákona 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej le.“zákon“) a podľa § 1 ods. 2 a 3 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška“) z dôvodu zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy podľa §25 ods. 12 pís. d) zákona vyhlasuje v ý z v u na doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová za kategóriu - pedagogický zamestnanec školy.

Počet volených členov za pedagogických zamestnancov – jeden.

 Podľa  § 1 ods. 2 vyhlášky, voľby členov rady školy zabezpečí a vykoná riaditeľka školy a následne údaje o novozvolenom členovi rady školy (meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa) doručí zriaďovateľovi školy a predsedovi aktuálnej rady školy. Uzávierka výzvy je 30. 9. 2023.

Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy Valaská Dubová.pdf (353.66 kB)

 

 

Prílohy

Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy Valaská Dubová.pdf

Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy Valaská Dubová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,66 kB
Dátum vloženia: 14. 9. 2023 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 9. 2023 10:07