Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Návrh VZN č. 01/2022 obce Valaská Dubová o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu