Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Návrh VZN č.02/2022 obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu