Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Máj 2022 Križovatka pod kostolom

Realizácia vyasfaltovania križovatky pod kostolom, s osadením zvislých dopravných značiek
a vyznačením vodorovného dopravného značenia.

   Práce na spomínanom úseku začali už 28. septembra 2021, riešil sa problém odvodu vody z hlavnej ulice popri kostole a Jánošíkovej krčme ktorá tiekla po povrchu cesty. Za necelý mesiac boli odstránené staré rúry, vykopaný nový rigol, osadené nové potrubia a čistiace skruže.

   Popri prácach boli vysporiadané vzťahy medzi obcou a Jánošíkovou krčmou - určenie hraníc pozemkov a zámena dvoch pozemkov rovnakej výmery (19 m²) - obec vlastnila pozemok na terase Jánošíkovej krčmy, tento pozemok obec zamenila za rozšírenie cesty - vstup na križovatku pod kostolom, čím došlo k rozšíreniu a spriehľadneniu tejto križovatky. (OZ schválilo 4.3.2022).

   V máji sa pokračovalo na prácach  ktoré vykonala firma Riline s.r.o.  Od deviateho mája sa začal odstraňovať starý asfalt, jedenásteho a dvanásteho sa položil nový asfalt. Vyznačenie nového vodorovného dopravného značenia  realizovala 19. mája firma ZNAČKY, s.r.o. z Dolného Kubína

Dátum vloženia: 25. 10. 2022 13:33
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2022 14:28
Autor: Správce Webu