Aktuálne počasie

dnes, streda 5. 8. 2020
slabý dážď 20 °C 14 °C
štvrtok 6. 8. slabý dážď 27/14 °C
piatok 7. 8. zamračené 27/16 °C
sobota 8. 8. slabý dážď 29/15 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 64
TÝŽDEŇ: 1439
CELKOM: 617317

Sviatok

Meniny má Jozefína, Nehoslav, Jozefa

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 6.8.2020, 1:11:29

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Víta Vás obec Valaská Dubová

Aktuality

30.06.2020

Pozvánka na OZ 06.07.2020 o 18.00

Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej, ktoré sa uskutoční dňa 06.07.2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Záverečný účet obce za rok 2019 4. Správy z kontroly HKO 5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2020 6. Rozpočtové opatrenie 01/2020 7. Predaj pozemkov, zámena pozemkov 8. Prevádzka MŠ na školský rok 2020/2021 9. Rôzne 10. Diskusia 11. Uznesenie 12. Záver

Detail

29.06.2020

Zmena termínov vývozu separovaného zberu

Od 1.7.2020 platí nový harmonogram realizácie separovaného zberu pre rok 2020. Vývozy budú realizované v pondelky.

Detail

16.06.2020

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“

Detail

19.05.2020

Pozvánka na OZ dňa 22.05.2020 o 18.00

Starosta obce Valaská Dubová zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov 4. Správy hlavného kontrolóra 5. Hradenie obecných pozemkov občanmi obce – žiadosť o zriadenie vjazdu na pozemok 6. Zužovanie obecných komunikácií, nebezpečné a ohrozujúce ukladanie predmetov pozdĺž komunikácií 7. Rôzne 8. Diskusia 9. Uznesenie 10. Záver

Detail

13.05.2020

Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územný plán obce Komjatná

Obstarávateľ, Obec Komjatná, 00 315 311 predložil Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie „Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územný plán obce Komjatná“.  Nahliadnuť do oznámenia, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie si môžete na obecnom úrade vo Valaskej Dubovej do 27.5.2020 počas úradných hodín. 

Detail

07.05.2020

Výberové konanie-riaditeľka MŠ

Obec Valaská Dubová v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľka materskej školy: Materská škola, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová.

Detail

29.04.2020

Občianske združenie prosí o podporu

Venovanie 2% z dane POZOR ZMENA TERMÍNOV !!!

POZOR ZMENA TERMÍNOV !!! Občianske združenie „Priatelia obce Valaská Dubová“ bolo založené poslancami obce, z dôvodu podpory spoločenských aktivít v oblasti kultúry a športu v obci. Pozor, podmienky a lehoty sa zmenili.

Detail

Fotogaléria

28.07.2020

Športový deň obce Valaská Dubová 2020  18.7.2020

Športový deň obce Valaská Dubová 2020 18.7.2020

Starosta obce Valaská Dubová, poslanci a priatelia obce, nás pozvali na tradičný športový deň, v sobotu 18.7.2020 od 12.30 na futbalovom ihrisku. Pripravené boli hry, súťaže pre deti, odmeny, občerstvenie, chutný guláš. Program športového dňa: 12:30 prezentácia detí, 13:00 súťaže, 14:00 zápas deti verzus guláš tím, 15:00 slávnostný výkop futbalového zápasu Ženatí – Slobodní o Putovný pohár starostu obce Valaská Dubová.

Detail

14.07.2020

Nový pán farár v obci

Nový pán farár v obci

V stredu 1.júla bol za farára farnosti Valaská Dubová menovaný Mgr. Ing. Ľuboš Satina. Pri tejto príležitosti sme v nedeľu slávili slávnostnú svätú omšu, po ktorej starosta obce Igor Tulinský duchovného otca v mene celej obce a farnosti privítal.

Detail

04.07.2020

Rozlúčka s pánom farárom

Rozlúčka s pánom farárom

30. júna 2020, po štrnástich rokoch obetavej služby v našej farnosti, odchádza náš duchovný otec d.p. Karol Karaš na svoje nové pôsobisko do Liptovskej Osady. Pri tejto príležitosti sme v nedeľu slávili slávnostnú svätú omšu, po ktorej starosta obce Igor Tulinský vo svojom príhovore vyjadril duchovnému otcovi poďakovanie v mene celej obce a farnosti a udelil mu "Čestné občianstvo obce Valaská Dubová". K slávnostnej atmosfére prispel aj náš chrámový spevokol.

Detail

02.03.2020

Tradičná obecná zabíjačka vo Valaskej Dubovej

Tradičná obecná zabíjačka vo Valaskej Dubovej

Srdečne sme Vás pozvali na tradičnú obecnú zabíjačku vo Valaskej Dubovej konanej 15.02.2020 od 08:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu.

Detail

27.02.2020

Popolcová streda

Popolcová streda

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie v ktorom sa môžeme okrem prípravy k sláveniu najväčších kresťanských sviatkov – zmŕtvychvstania Ježiša Krista popasovať so svojimi neresťami. Počuli sme: "Kajajte sa a verte evanjeliu!" Popolec, ktorý sme prijali na čelo je symbolom pokory a pominuteľnosti. Pamätaj:"Prach si a v prach sa obrátiš!"

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií