Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 2. 2020
1 °C -5 °C
piatok 21. 2. 0/-4 °C
sobota 22. 2. 1/-7 °C
nedeľa 23. 2. 2/1 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 355
TÝŽDEŇ: 2024
CELKOM: 540491

Sviatok

Meniny má Lívia, Aladár, Lívio, Lívius, Udo, Ulrich, Alma, Ulrika, Ulriška

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.2.2020, 11:58:28

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikáciaGoogle play

App store

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Víta Vás obec Valaská Dubová

Aktuality

19.02.2020

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“

Detail

18.02.2020

Výzva na voľby členov rady školy

Zriaďovateľ – Obec Valaská Dubová vyhlasuje v ý z v u na voľby členov rady školy do Rady školy pri Materskej škole, Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová. Uzávierka výzvy je 29. február 2020.

Detail

05.02.2020

Tím Valaská Dubová A, v sezóne 2019/2020: Marián Tholt, Juraj Jonák, Robert Haluška a Karol Holubčík. Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny 2

Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny

Reportáž s hráčmi: STOLNÝ TENIS V OBCI: Valaská Dubová hrá dve súťaže, pred odvetnou časťou sezóny 2019/2020 na čele tabuliek 4. a 7. ligy. Marián Tholt st.: "Ak sa podarí, chceme vyhrať 4. ligu❗ Kto za nás hrá, čo je základ úspechu pingpongu v obci, zhodnotenie prvej časti sezóny a ciele, to boli otázky na našich hráčov.❓ Viac v článku. Valaská Dubová "A" hrá 4. ligu, kde po polovici sezóny, ktorá skončila 14.12.2019, je na prvom mieste, Valaská Dubová "B" po polovici sezóny (11.12.) taktiež na prvom mieste.

Detail

02.02.2020

Občianske združenie prosí o podporu

Opätovne prosíme o Vašu podporu.

Občianske združenie „Priatelia obce Valaská Dubová“ bolo založené poslancami obce, z dôvodu podpory spoločenských aktivít v oblasti kultúry a športu v obci. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nás v minulom roku podporili.

Detail

09.12.2019

Pozvánka na OZ 12.12.2019

Starosta obce z v o l á v a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Rozpočet obce na roky 20250,2021,2022 4. audit za rok 2018 5. Plán HKO na 1.polrok 2020 6. Správa HKO z mimoriadnej kontroly 7. VZN 2/2019 o zrušení Základnej školy s materskou školou Valaská Dubová 137, a jej súčastí a zriadení Materskej školy, Valaská Dubová 39 a jej súčastí 8. VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Dubová 9. Rozpočtové opatrenie 10. Rôzne 11. Diskusia 12. Uznesenie 13. Záver

Detail

04.12.2019

Stretnutie s Mikuláeom

Stretnutie s Mikulášom

Aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš. Stretnutie s ním bolo túto nedeľu 08.12.2019 o 14.30 hod na námestí. Pre všetky detičky mal pripravené sladké prekvapenie. Viac vo fotogalérii.

Detail

02.12.2019

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Milí spoluobčania, dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

Detail

Fotogaléria

18.02.2020

Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Pri spomienke na Pannu Máriu Lurdskú, kedy slávime aj Svetový deň chorých, mohli naši chorí a starí v kostole prijať pomazanie nemocných.

Detail

15.02.2020

Adorácia

Adorácia

Kristus požiadal učeníkov v záhrade v Getsemani: „Nemohli ste aspoň hodinu bdieť so mnou?“ Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby. Je to čas strávený s Ježišom ukrytým v Eucharistii. Je stretnutím s Nebeským kráľom. Nájsť si čas a tráviť ho s Ježišom v Eucharistii je recept na nájdenie úľavy pre dušu, ktorú tak veľmi potrebuje každý z nás.

Detail

10.02.2020

5. Obecný Ples vo Valaskej Dubovej

5. Obecný Ples vo Valaskej Dubovej

Starosta tradičným prípitkom vítal všetkých prichádzajúcich hostí. Po príchode všetkých účastníkov, nasledovalo otvorenie Plesu starostom obce.

Detail

07.02.2020

Sviatok svätého Blažeja

Sviatok svätého Blažeja

3. februára pri spomienke na svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, patróna ušných, nosových a krčných lekárov nám duchovný otec dp. Karol Karaš udelil svätoblažejské požehnanie hrdla.

Detail

06.02.2020

Sviatok Obetovania Pána

Sviatok Obetovania Pána

2. februára sme oslávili sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj Hromnice. Podkladom tohto sviatku je záznam evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone...

Detail