Aktuálne počasie

dnes, sobota 14. 12. 2019
2 °C 0 °C
nedeľa 15. 12. 2/-1 °C
pondelok 16. 12. 2/1 °C
utorok 17. 12. 4/3 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 93
TÝŽDEŇ: 1445
CELKOM: 517635

Sviatok

Meniny má Branislava, Bronislava, Broňa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 14.12.2019, 16:41:50

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikáciaGoogle play

App store

NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV

https://www.naturpack.sk/

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Víta Vás obec Valaská Dubová

Aktuality

09.12.2019

Pozvánka na OZ 12.12.2019

Starosta obce z v o l á v a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu s týmto návrhom programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Rozpočet obce na roky 20250,2021,2022 4. audit za rok 2018 5. Plán HKO na 1.polrok 2020 6. Správa HKO z mimoriadnej kontroly 7. VZN 2/2019 o zrušení Základnej školy s materskou školou Valaská Dubová 137, a jej súčastí a zriadení Materskej školy, Valaská Dubová 39 a jej súčastí 8. VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Dubová 9. Rozpočtové opatrenie 10. Rôzne 11. Diskusia 12. Uznesenie 13. Záver

Detail

04.12.2019

Stretnutie s Mikuláeom

Stretnutie s Mikulášom

Aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš. Stretnutie s ním bolo túto nedeľu 08.12.2019 o 14.30 hod na námestí. Pre všetky detičky mal pripravené sladké prekvapenie. Viac vo fotogalérii.

Detail

02.12.2019

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Milí spoluobčania, dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

Detail

13.11.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Alexandra Chovanec, 034 96 Valaská Dubová.

Detail

07.11.2019

Verejná vyhláška

Spoločnosť SSD, a.s., ako majiteľ a prevádzkovateľ elektrických staníc a elektrických vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV na území stredného Slovenska pripravuje stavbu "Mokraď - preizolácia vedenia č. 7205, 7206".

Detail

07.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Valaská Dubová a v čase volieb do Národnej rady SR bude  mimo územia SR môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti na adresu: Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39;  elektronicky na adresu:  podatelna@valaskadubova.sk

Detail

07.11.2019

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

Fotogaléria

09.12.2019

Aj tento rok prišiel  do našej obce Mikuláš.

Aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš.

Aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš. V stredu prišiel k detičkám na detskú svätú omšu, vo štvrtok zavítal do mnohých našich rodín, v piatok navštívil materskú školu.

Detail

08.12.2019

Roráty

Roráty

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Detail

06.12.2019

Mikuláš na detskej svätej omši

Mikuláš na detskej svätej omši

Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé...

Detail

02.12.2019

20.10.2019     Október -  Mesiac úcty k starším

20.10.2019 Október - Mesiac úcty k starším

Obec Valaská Dubová srdečne pozvala starších občanov na slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca október - mesiac úcty k starším, v nedeľu 20.októbra 2019 o 14:30 do kultúrneho domu.

Detail

01.12.2019

Požehnanie adventných vencov

Požehnanie adventných vencov

Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

Detail

Novinky

02.10.2019

Zasadnutie OZ - 26.9.2019

Detail Zasadnutia zastupiteľstva

04.07.2019

Zasadnutie OZ - 27.6.2019

Detail Zasadnutia zastupiteľstva

05.04.2019

Zasadnutie OZ - 29.3.2019

Detail Zasadnutia zastupiteľstva

27.02.2019

Zasadnutie OZ - 12.12.2018

Detail Zasadnutia zastupiteľstva