Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Ľudové misie

Ľudové misie

V dňoch od 20.2.2016 do 28.2.2016, v mimoriadnom jubilejnom  Svätom roku milosrdenstva sa v našej farnosti konali ľudové misie. Viedli ich pátri redemptoristi; pápežský misionár milosrdenstva p. Michal Zamkovský a p. Martin Zanovit. Bol to Bohom požehnaný čas, ktorý sme mohli spoločne prežiť.

Všetko sa to začalo v sobotu pred večernou sv. omšou, kedy náš duchovný otec Karol Karaš privítal pátrov misionárov a symbolickým odovzdaním kňazskej štóly - symbolom kňazskej moci - odovzdal im duchovné vedenie farnosti.

Počas týchto deviatich dní sme sa spoločne stretávali pri  sv. omšiach, pri ktorých pátri ohlasovali Božie slovo a povzbudzovali nás k intenzívnejšiemu prežívaniu viery v našom osobnom živote. Mali sme možnosť zamýšlať sa nad témami ako hriech a obrátenie, spoveď, smrť a súd, Cirkev, Ježiš darca života, o viere, o Eucharistii, o utrpení, ale i o láske, o modlitbe. Toto všetko sa nieslo v duchu nekonečného Božieho milosrdenstva.

Súčasťou misií bolo  vysluhovanie  sviatosti  zmierenia, duchovné rozhovory, obnova manželských sľubov, udelenie sviatosti pomazania chorých či návšteva chorých u nich doma. Prebiehali katechézy  pre ženy i pre mužov, stretnutia s mládežou, premietanie filmov.

Vo štvrtok, v deň spomienky ustanovenia Sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva sa konala  Eucharistická slávnosť s adoráciou a s Eucharistickým požehnaním.

V piatok po sv. omši prijalo pozvanie misijné spoločenstvo Rieka Života; spoločenstvo mladých ľudí, ktoré prišlo s nami chváliť a velebiť Pána.

Sobota bola venovaná našej nebeskej Matke Panne Márii. Spoločne sme sa modlili novénu k Matke ustavičnej pomoci,  po nej nasledovala sv. omša.

Záverečná nedeľná sv. omša sa niesla v znamení kríža. Po nej bol posvätený misijný kríž pred kostolom, ktorý nám bude pripomínať túto významnú duchovnú udalosť v našej farnosti.

Bohu vďaka za tento čas milostí.

                                                                                                                                                                     -ab-

Dátum vloženia: 3. 3. 2016 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2018 16:12
Autor: Správce Webu