Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Máme nového diecézneho biskupa

Stal sa ním rodák z Tvrdošína, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. František Trstenský, ktorého v septembri (8. 9. 2023) menoval do funkcie Svätý Otec František.

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 21. októbra konala slávnostná konsekrácia nového diecézneho biskupa Spišskej diecézy,  Mons. Františka Trstenského.

Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

Vysviacka biskupa sa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý). Potom kandidáta predstavili a prečítal sa latinský a slovenský text buly o vymenovaní nového biskupa.

Po homílii, v ktorej sa prihovoril hlavný svätiteľ, nasledovali sľuby kandidáta na biskupa a Litánie ku Všetkým svätým. Hlavný svätiteľ a biskupi spolusvätitelia si v tomto momente kľakli a kandidát na biskupa si ľahol na zem.

Potom nasledoval obrad samotnej vysviacky. Spojený bol s vkladaním rúk – hlavný svätiteľ mlčky prišiel ku kandidátovi, ktorý kľačal pred ním, aby mu vložil ruky na hlavu. Po ňom urobili to isté aj ostatní biskupi.

Potom hlavný svätiteľ položil na hlavu vyvoleného biskupa evanjeliár otvorený na stati z Evanjelia podľa Lukáša „Duch Pána je nado mnou“ a predniesol konsekračnú modlitbu.

Nasledovalo pomazanie svätou krizmou, odovzdanie evanjeliára a biskupských insígnií – prsteňa (na prst pravej ruky), solidea, mitry a pastorálu (biskupskej berly).

Hlavný svätiteľ potom vyzval vysväteného biskupa, aby si sadol na katedru, ku ktorej ho privedie. Týmto úkonom vysvätený biskup prebral úrad diecézneho biskupa Spišskej diecézy.

Na oltári sa zapálila siedma svieca na znak toho, že biskupský stolec už nie je viac uprázdnený.

Novému biskupovi Spišskej diecézy Mons. Františkovi Trstenskému Mons. Bernard Bober poprial, aby si zachoval „Ježišov pohľad, ktorý je vždy schopný postrehnúť aj skryté dobro, ktoré rastie, Božie svetlo, ktoré svieti aj v noci. Maj stále pred očami najslabších, trpiacich a odvrhnutých ako svätý Martin alebo svätý František“.

Z príhovoru biskupa Mons. Trstenského:

"Moje poslanie biskupa vyjdadrím slovami:   Biskup niekedy kráča vpredu, aby ukázal cestu a posilnil nádej. Inokedy svojou jednoduchou prítomnosťou stojí uprostred všetkých tak, že každému je nablízku. A za niektorých okolností zas kráča vzadu. To preto, aby pomohol tým, ktorí padli alebo sú unavení. Prosím, pomáhajte mi, aby som bol takýmto biskupom pre našu Spišskú diecézu a celú Cirkev."

Nový biskup František Trstenský má svoj erb a svoje biskupské motto: Abba, Pater, čiže Abba, Otče. Je to citát z biblie a je vyjadrením dôverného synovského vzťahu k Bohu.

-AB-

 

Dátum vloženia: 21. 10. 2023 20:24
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 10. 2023 10:08
Autor: Správce Webu