Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Svätý Hubert - patrón poľovníkov

Svätý Hubert

Svätý Hubert  - patrón poľovníkov
Tí, čo poznajú svätcov z legendových životopisov, si o sv. Hubertovi azda najlepšie zapamätali, že bol náruživý poľovník. Keď raz poľoval práve na Veľký piatok, podľa legendy uzrel veľkého jeleňa, ktorému sa týčil medzi parohami kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval, aby sa zriekol svetských záľub.

O dva roky neskôr ovdovel. Utiahol sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom, a tam robil pokánie. Táto legenda spôsobila, že poľovníci si zvolili sv. Huberta za svojho patróna a v niektorých krajoch západnej Európy usporadujú na jeho sviatok slávnostnú poľovačku na jelene (vtedy je obdobie jelenej ruje).

1. Buď vždy za každých okolností poľovníkom tak, ako zákon, predpisy Desatoro
a poľovnícke zvyky prikazujú, tak ako si v nich poučený a vychovávaný.

2. K zveri sa chovaj šetrne, chovaj ju a chráň.

3. Upravuj stavy zveri, dravú zver zbytočne nestrieľaj, keďže je v značnej miere užitočná.

4. Pamätaj, že príroda nie je strelnica, strieľaj len na to, čo bezpečne rozoznáš.

5. Voči pytliakom, neprajníkom a škodcom prírody nebuď zhovievavý. Buď však opatrný.

6. Svoju poľovnícku česť neber na ľahkú váhu, tú si vždy všade chráň a bráň.

7. Hovor len našou krásnou poľovníckou vravou, pretože ona je neodmysliteľným odkazom našich poľovníckych predkov.

8. Zachovávaj naše dobré poľovnícke zvyky a tradície. Je to nie len tvoje právo, ale aj povinnosť.

9. Psa svojho miluj nadovšetko, lebo Ti je najlepším pomocníkom a verným priateľom.

10. Vždy a za všetkých okolností pri výkone práva poľovníctva nech ti je patrón Sv. Hubert tvojim ochrancom.

Dátum vloženia: 17. 10. 2020 19:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2020 19:06
Autor: Správce Webu