Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 08

Čriepky z diania v obci 08

Čriepky z diania v obci za obdobie 08

Čriepky z diania v obci za obdobie 08

Dom smútkuStále prebieha rekonštrukcia domu smútku, práce sa vykonávajú svojpomocne. 

                                                    V rámci rekonštrukcie budú opravené  vnútorné priestory,wc, voda.

 


ZastávkaVýstavba autobusovej zástavky -   sa  opätovne rozbehla, Zastávka

pôvodný zámer sa upravil.

 

 


Mostík hlav ulica

Bol dokončený mostík priepust na hlavnej ceste. Mostík hlav ulica

Ostáva osadiť ochranný rošt,  doasfaltovať

a môže byť kolaudácia.

 


ˇPriepust školská ul16.8.2017 Pokračovalo sa budovanie priepustí na Priepust pri Kučerovi

cestách, dokončený bol priepust pri škole.

Následne bol budovaný a dokončený priepust aj 

pri Kučerovi.


Mostík pri KržkoviMostík priKržkovi

Bol dokončený mostík–priepust pri Krškovi. 

 

 

 

 


SMSInformovanie občanov pomocou SMS správ SMS

je v riadnej prevádzke. 

Teší sa záujmu občanov.

 


ŠkôlkaPrebieha rekonštrukcia priestorov OU na škôlku. 

Časť prác vykonal podnikateľ J.P. z Valaskej Dubovej.

Dokončené bolo vykurovanie priestorov budúcej materskej školy.

 


Nehoda20.8.2017 Ďalšia dopravná nehoda pri našej obci Nehoda

v zákrute pod skalou. Motocyklista maďarskej  

národnosti nezvládol prejazd zákrutou a  vrazil 

do  vozidla z Námestova.


Brigáda25.8.2017 Vykonala sa brigáda na cintoríne, Brigáda

kde bola vykosená tráva....zúčastnilo sa 15 občanov, 

a všetci zamestnanci OÚ, všetkým Ďakujeme.

 


18.8.2017  Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  

Informácie nájdete TU

Vyberáme: 

 Starosta informoval prítomných ozačatí projektu pozemkových úprav v obci.

Obci sa podarilo získať súhlas potrebnej väčšiny vlastníkov pozemkov a začali sa predbežné

rokovania s pozemkovým úradom. Je navrhnutý jeden obvod, ktorýje

rozdelený na dve časti: 

prvá:

Brestová, Kúnovo a Za vápeničným jarkom, 

druhá:

okolie cintorína a futbalového ihriska.

Minimálna plocha pozemku vytvoreného po úpravách by mala byť 400m2.

Oficiálnu žiadosť na pozemkový úrad bude Obec podávať v septembri 2017. Pozemkový

úrad pozve účastníkov jednania na schôdzu. Starosta odporúča všetkým účastníkom reagovať

na výzvy PÚ, aktívne sa zaujímať o dianie a spolupracovať s PÚ. Obec vytvorí pre tento účel

samostatný účet, z ktorého sa budú hradiť náklady súvisiace s projektom JPÚ. Je potreb né

vytvoriť prípravný výbor, ktorého úlohou bude spolupracovať so starostom pri prípravných

prácach a ktorý bude plniť svoju funkciu do vytvorenia riadneho výboru, ktorý si zvolia

účastníci (prípravný výbor nebude mať žiadne zastupovacie práva).Doba realizácie

celého projektu by podľa skúseností z iných obcí mala trvať

max. 2 roky. Do konca tohto kalendárneho roku by malo prebehnúť prípravné konanie a

mal by byť vytýčený (vykolíkovaný) obvod.

Prílohy

DSC02890.JPG

DSC02890.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,06 MB
Dátum vloženia: 5. 9. 2017 6:12
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2017 7:14
Autor: Správce Webu