Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 11/2018

Čriepky 11

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Začiatok zimy.Slnečné ale aj mrazivé počasie. Koncom mesiaca mrazy v noci -10.
Vstup do obce, voľby, krádeže v obci, oprava zvona Michala, Ustanovujúce zasadnutie OZ.

8.11.2018                                                Komunálne voľby

Komunálne volby Kampaň pre sobotňajšie komunálne voľby sa skončila, plynie volebné moratórium.

Počas neho je zakázané viesť volebnú kampaň akýmkoľvek spôsobom.Zákaz platí aj pre volebný deň. Už takmer dva týždne je zakázané zverejňovať aj prieskumy verejnej mienky.

 

 

10.11.2018       Vyberáme z Facebooku Vstup do obce  "Vitajte v našej obci, vitajte doma“.

 1. PoužívateľObec Valaská Dubová pridal nové fotky (26).                              11. november, 1:05

Vstup do obce - "Vitajte v našej obci, vitajte doma“.
Milí priatelia,

ako sme už dlhšie avizovali, pokúsili sme sa vybudovať nevšedný a reprezentatívny vstup do obce. Vstup, ktorý by poukázal na naše tradície a kultúrne dedičstvo na ktoré sme hrdí. Po niekoľkomesačnej naozaj pilnej, dôkladnej a náročnej práci sa nám včera (10.11.2018) podarilo toto dielo "Vitajte v našej obci, vitajte doma", dokončiť.

Ide o jedinečné dielo, ktoré vznikalo pod rukami rezbárov Trnovských z Kalamien (Miroslav Trnovský), rezbárske práce na stĺpoch ako aj samotné stĺpy sú prácou pána Jána Lenárta s partiou, ozdobné ornamenty nám vykul pán Milan Kováč a tieňovanie sôch urobila pani Linda Matulová. V neposlednom rade treba spomenúť prácu nášho starostu a jeho šikovných pomocníkov.
Drevo na toto dielo nám poskytol Urbár z Valaskej Dubovej.

Veríme, že tento jedinečný vstup do obce, ktorý sa podaril pre nás všetkých vytvoriť, sa Vám bude páčiť a bude nám dlho slúžiť.
Starosta ďakuje všetkým, ktorí mu pomáhali pri osádzaní a stavaní tohto diela.
Skutočne veľká vďaka.
Vchod do obce
Vchod do obceVchod
 

                                                         Práce na hlavnej ceste

Mosty na hlavnej cesteFirma (HASPRA) zabezpečujúcaMostíky
rekonš
trukciu mostov dokončuje dva mosty. Aj keď termíny rekonštrukcie mostov podľa oznamov na informačných tabuliach nedodržali, (Cesta I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066 termín dokončenia stavby 10/2018), snažia sa rekonštrukciu mostov dokončiť v tomto roku.
E
šte ich čaká na budúci rok oprava mosta pri vjazde na Komjatnú (cesta I/59 Valaská Dubová - most 067).


                                                            Parkovanie v obci
Našu obec navštevujú turisti – vodiči, ktorí sú nadšení že sa dostali do našej obce a vidieť jej krásu... často prehliadnu značky Zóny zákazu státia na vstupe do obce, a parkujú, kde uznajú za vhodné.
Ke
ď ich predvoláme na zaplatenie úhrady parkovného alebo až pokuty, tak sa bránia:

Odôvodnenie neoprávneného Predvolania:

 V Predvolaní uvádzate, že som parkoval v Zóne zákazu státia, čo je nezmysel, nakoľko žiadne zvislé dopravné značenie o Zóne zákazu státia v obci Valaská Dubová nie je umiestnené.
My - zvislé dopravné značenie je umiestnené na troch vstupoch do obce.
Ale, sú vodiči, ktorí aj zaregistrujú značky zákazu stánia, ale si myslia, že značky platia len pre hlavnú cestu. A tiež nevedia, že … Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. (Zákon o cestnej premávke, § 23 )
                                POZOR !!! Značky zákazu státia platia pre celú obec.
Turistov ako tak zvládame, ale stále sú problémy
                          so státím na hlavnej ceste automobilov našich občanov.


 

                                                               Retardéry
Obec inštaláciou retardédov na hlavnej ceste v septembri riešila nebezpečnú jazdu veľkej časti vodičov cez našu obec a časté prekračovanie povolenej rýchlosti, čím bola ohrozovaná bezpečnosť obyvateľov obce. Vzhľadom na prichádzajúce zimné obdobie, sa retardéry dočasne odstránili.
 


10.11.2018                                              Komunálne voľby

VoľbyVolilo sa v 6021 volebných okrskoch.
Starostov, primátorov a poslancov si má vyberať
2926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovaťžu nielen občania SR, ale aj cudzinci. Preferovaným kandidátom odovzdávajú voliči krúžky na hlasovacom lístku.

Predtým, než voliči odovzdajú hlas preferovaným kandidátom na poslancov, mali by si pozorne prečítať hlasovací lístok. Bude na ňom totiž uvedený maximálny počet poslancov, koľkých môžu vo svojom obvode voliť. V prípade starostu či primátora vyberajú len jedného kandidáta.

žne usmernenie:

Uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán z 10.11.2018
žená pani vedúca, vážený pán vedúci,
zasielame uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán prijaté na zasadaní 10. novembra 2018.

Uznesenie č. 39/4/9

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala viacero telefonických podaní, týkajúcich sa činnosti pozorovateľa vo volebnej miestnosti a konštatuje, že pozorovateľ si môže robiť poznámky o priebehu hlasovania, ale nesmie vyhotovovať zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam, prípadne uskutočňovať online prenos z priebehu hlasovania vo voľbách.

A žiadame ju bezodkladne postúpiť obciam a následne okrskovým volebným komisiám vo Vašom územnom obvode. Súčasne je potrebné s týmto uznesením oboznámiťčlenov okresnej volebnej komisie.

Ďakujeme za spoluprácu.                                       Ing. Eva Chmelová v.r.
                                        Zapisovate
ľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

TAKŽE - ŽIADNE FOTOGRAFIE z volieb nezverejňujeme !!!
Voľby prebehli pokojne, hlasovali aj najstarší obyvatelia obce.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 vo Valaskej DubovVoľbyej.
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 627 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 385 
Volebná účasť 61,4 %
Starosta obce: Igor Tulinský 374 hlasov
Zastupiteľstvo: 7 poslancov
1. Mgr. Marián Jantek 294 hl.
2. JUDr. Zuzana Lúčanová 265 hl.
3. Ing. Jozef Kendera 230 hl.
4. JUDr. Juraj Kadubec 214 hl.
5. Mgr. Martin Kereškéni 203 hl.                                               
6. Mgr. Miroslav Zajac PhD. 189 hl.                     
7. Peter Laco 18 2 hl.
 
Náhradníci do OZ:                                                                                 Voľby                    
1. Ladislav Kačník 170 hl.
2. Ing. Blažej Lakoštík 162 hl.
3. Katarína Kereškéniová 120 hl.
4. Mgr. Karol Holubčík 98 hl.
5. Mgr. Jaroslav Kržka 85 hl.
6. Jozef Gluch 65 hl.
 
Na zamyslenie stojí, že iba starostu volilo viac ako 50% voličov zapísaných v zoznamoch voličov.
Keď si budeme myslieť, že volebná účasť 61,4 % je nízka, tak sa pozrite na výsledky blízkej obce
Švošov (36,43%).
                    Záver ?     242 na
šich občanov tento druh diania v obci, ignoruje.
 

16.11.2018                                                           Mimoriadna správa

Dávid        SLSP spustila na internete zaujímavú súťaž
              „ Detský sprievod SLSP 2018 Ukrajina “

š žiacky futbalista Dávid bol vyžrebovaný, aby mohol odprevadiť futbalistov slovenskej reprezentácie v úvode stretnutia Slovensko – Ukrajina.

Do súťaže sa mohlo zapojiť v dobe od 22.10.2018, 09:00:00 do 6.11.2018, 23:59:59 hod.
ťaž prebehla na webstránke www.malifutbalisti.sk .
DávidÚlohou sú
ťažiaceho v hlavnej súťaži bolo získaťčo najviac sympatie vyjadrujúcich hlasov za zverejnenú súťažnú fotografiu a súťažný príspevok od hlasujúcich návštevníkov galérie súťažných fotografií...
….a odpove
ďou na otázku: „Prečo by práve toto dieťa malo vybehnúť na trávnik s našou repre?“

Hlavnou výhrou v súťaži bolo odprevadenie futbalistov slovenskej reprezentácie na futbalový trávnik dieťaťom, ktorý sa stal výhercom hlavnej výhry v súťaži, pred zápasom    15. kola LIGY NÁRODOV
proti Ukrajine dňa 16.11.2018 v Trnave a futbalový dres.
Hlavná výhra v sú
ťaži zahŕňala aj 2 vstupenky na vyhradených miestach na tribúne štadiónu a zabezpečenie stravy a ubytovania pre 2 osoby.

V hlavnej súťaži bolo určených celkovo 9 výhercov + 3náhradníci, pred futbalovým zápasom :
                                                      16.11.2018
Slovensko – Ukrajina.

Výhercami hlavnej výhry v súťaži spomedzi podľa nás 707 súťažiacich, sa stali 5 súťažiaci.
Ďalších 4 výhercov hlavnej výhry v súťaži určil organizátor žrebovaním...
                                             
... 9 malých reprezentantov sme už našli,
zahlásil organizátor súťaže a prišlo milé prekvapenie –
                                      práve tu sa futbalistovi Dávidovi Lúčanovi zadarilo.

                                                      Dávid bol vyžrebovaný,
aby mohol odprevadiť
  futbalistov slovenskej reprezentácie v úvode stretnutia
Slovensko – Ukrajina.

Reprezentoval tak aj náš žiacky futbal, aj našu obec.
DávidNebudeme prezrádzať odpoveď ktorá ho doviedla až na štadión, ale veríme, že získaný dres mu bude dlhé roky pripomínaťtúto vzácnu udalosť.
Futbalový zápas kde Slovensko vyhralo, bol úžasný, zapísal sa do dejín slovenského futbalu.
Sprevádzanie na trávniku vyhrali:
Miroslav Matejovie, Rastislav Skube
ň, Peter Lupták, Pavol Knotek, Lenka Mihalikova, Patrik Šimek Nicolas Kekeliak, Dávid Lúčan, Tomáš
Behal.

                                                   
Dávid, pripájame sa k Tvojim gratulantom.
 

18.11. 2018                                      Mimoriadna udalosť v obci
Momoriadna udalosťV obci sa uskutočnili krádeže, v noci okolo 3.hodiny ráno.

Zlodej odcudzil v obci od viacerých občanov viac kusov elektrického ručného náradia,
čase okolo 3 hodiny. Vzhladom na väčší počet kusov náradia, musel po obci prejsť viackrát.

Predpokladáme že sa pohyboval po školskej ulici, pri Kadubcovcoch, ku Jantekovi....
Pohyb po obci bol zaznamenaný kamerami.                                       Krádeže

Na veľké prekvapenie, v tomto čase bol ubytovaný v Jánošíkovej krčme.

Samozrejme že uvítame každú informáciu o pohybe neznámeho
v tomto
čase po obci.
Taktiež nie je hanbou nahlásiť, ak niekomu zmizlo v tomto čase
z obydlia náradie.
Prípad je v štádiu šetrenia polície, takže nebudeme uvádzať ďaľšie údaje.
 


20.11. 2018 - 23.11.2018              Inštalácia kamier na vstupe do obce
KameryZ dôvodu zabránenia prípadnemu Kamery na vstupe do obce
vandalizmu, boli na vstupe do obce umiestnené kamery.

 20.11. 2018 - 23.11.2018              Oprava srdca zvona vo farskom kostole

Oprava zvonaBola vykonaná oprava srdca zvona Archanjela Michala.Firma
Realizovala ju z
vonárska dielňa Albína Iváka
z Liptovských Sliačov.

 30.11.2018                                        Ustanovujúce zasadnutie                                       Pozri fotogalériu

Ustanovujúce OZ            NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA :                  Ustanovujúce zasadnutie

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Bilancovanie výsledkov za predchádzajúce volebné obdobie
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Zloženie sľubu starostu obce
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 7. Vystúpenie starostu
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 12. Určenie platu starostu
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver
 
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ privítaním prítomných poslancov a občanov obce
Obecné zastupiteľstvo schvalilo program rokovania.
 
K bodu č. 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov zápisnice a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil:
a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Janu Varivovú
b) za navrhovateľov a overovateľov zápisnice: Ing. Kendera, Ing. Lakoštík
 

K bodu č. 3. Bilancovanie výsledkov za predchádzajúce volebné obdobie

Starosta obce zhodnotil svoje predchádzajúce funkčné obdobie. Skonštatoval, že obci sa úspešne podarilo zastaviť stagnáciu obce. Podarilo sa zlepšiť a skvalitniť život občanov obce a návštevníkov obce a stručne zhrnul projekty uskutočnené v predchádzajúcom funkčnom období. Išlo hlavne o projekt modernizácie verejného osvetlenia, rekonštrukcia domu smútku, cintorína, kultúrneho domu, zavedenie kamerového systému obce, zriadenie efektívneho separovaného zberu v obci, vybudovanie vstupu do obce a rekonštrukcia námestia. Podarilo sa doviesť do obce kultúrny život prostredníctvom kultúrnych akcií ako obecná zabíjačka, ples obce, deň obce a iné. Na závere poďakoval poslancom za ich prejavenú podporu a prácu pre obec v predchádzajúcom období a odovzdal im Ďakovné listy.

K bodu č. 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Pričom skonštatoval, že zvolených bolo 7 poslancov obecného zastupiteľstva a bol zvolený starosta obce. Celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní do volieb orgánov samosprávy obcí bolo 385, čo predstavuje 61,4% účasť.
 
K bodu č. 5. Zloženie sľubu starostu obce
Opätovne zvolený starosta obce Igor Tulinský prečítal zákonom predpísaný sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom. Predseda volebnej komisie odovzdal osvedčenie novému starostovi a zagratuloval mu k zvoleniu do funkcie.
 
K bodu č. 6.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca a novozvolení poslanci ho svojím podpisom v abecednom podradí potvrdili.
Predseda volebnej komisie odovzdal novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení a zagratuloval im k zvoleniu do funkcie.
 
K bodu č. 7. Vystúpenie starostu
Starosta ob.ce sa prihovoril prítomným občanom a poďakoval im za prejavenú dôveru. Taktiež predstavil svoju víziu ďalšieho smerovania obce pričom za najdôležitejšiu a najväčšiu prioritu označil projekt Jednoduchých pozemkových úprav v obci.
Ďalej podal návrh na prijatie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej  zobralo na vedomie :
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
K o n š t a t o v a l o, ž e
1. novozvolený starosta obce Igor Tulinský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Marián Jantek, JUDr. Juraj Kadubec, Ing. Jozef Kendera, Mgr. Martin Kereškéni, Peter Laco, JUDr. Zuzana Lúčanová a Mgr. Miroslav Zajac PhD.

K bodu č. 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Starosta obce oboznámil prítomných s pokračovaním programu rokovania, ktorý bol zverejnený v zákonom predpísanom čase v úradnej tabuli a na webovom sídle obce v znení:

Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2018 bez zmien.

K bodu č. 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej poverilo poslanca Mgr. Mariána Janteka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
K bodu č. 10.  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Poslanci OZ sa dohodli, že obec Valaská Dubová nebude zriaďovať obecnú radu.
 
K bodu č. 11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta navrhol prerokovať náplň činnosti jednotlivých komisií, rozdelenie poslancov do jednotlivých komisií „určenie“ predsedov a odbornú verejnosť z radov obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej zriadilo Komisiu výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
Určilo:
náplň práce komisie, a to územný rozvoja plánovanie v obci, vybavuje sťažnosti občanov, nezrovnalosti drobných stavieb, podnety občanov, kontrola nezákonných skládok v obci, hľadaním riešení proti vzniku čiernych skládok a vyvodzuje zodpovednosť za ich vznik
Zvolilo:
a) predsedu komisie: Miroslav Zajac
b) členov komisie za poslancov: Lúčanová
c) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb : Lindner, Bekeš, Bačík, Blažej Lakoštík
 
Ďalej Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej zriadilo: Finančnú komisiu
Určilo:
náplň práce komisie, a to stanoviská k rozpočtu obce, záverečnému účtu, dlhu obce a finančnému hospodáreniu obce a jej rozpočtových organizácií a zložiek obce
Zvolilo :
a) predsedu komisie: Jozef Kendera
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Lacová, Pristášová
 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej zriadilo: Komisiu pre mládež, šport a kultúru, cestovný ruch a školstvo
Určilo
náplň práce komisie, a to rozvoj športu v obci, podáva návrhy OZ, navrhuje zlepšenia fungovania školstva a cestovného ruchu
Zvolilo
a) predsedu komisie :Juraj Kadubec
b) členov komisie z poslancov: Peter Laco
c) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Holubčík K., Kereškéni Ladislav, Jaroslav Lakoštík
 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej zriadilo Komisiu pre sociálne otázky, verejný poriadok

Určilo
náplň práce komisie, a to riešenie verejného poriadku v obci, podnety občanov, návrhy k zlepšovaniu sociálnych vecí a poriadku v obci
Zvolilo
a) predsedu komisie: .Marián Jantek
b) členov komisie z poslancov: Juraj Kadubec
c) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb : Mišalová, Kereškéni
 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej zriadilo: Komisiu pre vybavovanie sťažností
Určilo
náplň práce komisie, a to vybavuje sťažnosti občanov, udania, anonymy došlé na obecný úrad, navrhuje riešenia a opatrenia a vydáva stanoviská
Zvolilo
a) predsedu komisie JUDr. Lúčanová
b) členov komisie : a) poslancov .Kadubec, Jantek, Kendera, Kereškéni
c) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb .....................................................
K bodu č. 12.   Plat starostu obce
Vystúpil p. poslanec Kendera s ná1vrhom na určenie platu starostu. K základnému platu sa nevyjadruje, nakoľko je daný zákonom, a sa zvyšuje.
Navrhuje zvýšenie platu starostu ponechať také ako doteraz, to je 20 %. Dodal,, že je potrebné si uvedomiť, že mzdu má najnižšiu spomedzi starostov okolitých obcí.
Keďže nikto s prítomných poslancov nepodal protinávrh pristúpilo sa k hlasovaniu.
Prijaté uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami schvaľuje zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Igora Tulinského, o 20% s účinnosťou od 01.12.2018

K bodu 13.    Diskusia

Vystúpil bývalý poslanec p. Blažej Lakoštík, ktorý sa prihovoril občanom, ocenil prácu hlavného team lídra – starostu, vyzdvihol dobrú spoluprácu s obcou, s občanmi, a všetkých ktorí obci pomáhali a pomáhajú.

 
K bodu č. 15.   Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Zároveň pozval prítomných na malé občerstvenie.
Dátum vloženia: 9. 12. 2018 18:39
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2019 23:20
Autor: Správce Webu