Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 11

Čriepky 11

Čriepky z diania v obci za obdobie 11
Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky z diania v obci za obdobie 11

4. novembra 2017            Voľby do orgánov územnej samosprávy.

Dňa 4.Voľby 2017 novembra 2017 sa na celom území Slovenska Nový županka
konali voľby do orgánov územnej samosprávy.
V našej obci bol pre potreby výkonu týchto volieb zriadený jeden volebný okrsok.Volebná komisia bola päťčlenná.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným voličom, ale aj všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom obce, ktorí sa na bezproblémovom a kvalitne zabezpečenom priebehu volieb podieľali.

Tieto voľby vzbudzovali najväčší záujem v histórii volieb do VÚC.
Naša obec bola vo voľbách výnimočná:
Mali sme až dvoch kandidátov na post župana.
Našim novým županom sa stala Erika Jurinová.
 

 

ZastávkaZastávka na námestíčkuZastávka

V tomto mesiaci pokračovali dokončovacie stavebné práce.
Objekt bude mať viacúčelové využitie. Zastávka,
ale aj možný predaj a prezentácia drobných umeleckých predmetov.
 

 

5. 11. 2017                            Odovzdanie Domu smútku
Dom smútku
Po dokončení rekonštrukcie bol občanom odovzdaný Dom smútku
do užívania Dom smútku, vysvätením naším
duchovným otcom PaedDr. ThLic. Karolom Karašom.
Obnovené boli vnútorné priestory, nová je
podlaha a obklady,osvetlenie,osadené nové zárubne
a dvere. Kompletne je obnovené WC, vynovená
                                               aj obradná sieň. V nej je nový katafalk,obradný stôl
Otvorenie Domu smútku Otvorenie Domu smútkuje z kostola.
 
Práce boli vykonávané svojpomocne.

 

 


 

Opravy ciOpravy ciestest.Opravy ciest

Na viacerých miestach sa v novembri vykonala
svojpomocná oprava ciest. Hlavná ulica, mostík
križovatka pri Burgárovi,pri Zápotočnom, v závoze,pod kostolom, na Školskej ulici.

 


 

24. 11. 2017                          Rozvoj vidieka

VykurovanieBola podpísaná zmluva so zhotoviteľom naVykurovanie KD
Modernizáciu vykurovacieho systému a ohrevu
TV OcÚ Valaská Dubová.
Financovanie bude zabezpečené cez EPFRV
(Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
22vidieka) v celkovej cene 74 044,9 €.
 
 

 

27. 11. 2017                                   Obnova dediny

ObnovaObec v tomto roku kúpila budovu bývalej Obnova -  stará pošta
pošty aj s priľahlým pozemkom, v rámci programuObnova dediny“
sa obec zapojila do projektu,
kde na tomto pozemku budevybudované    ihrisko, workoutové ihrisko, bezbariérové toalety a celkovo sa pozemok upraví a sprístupní občanov na využívanie voľného času.
Bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom na Modernizáciu budovy označenej súpisným číslom 52 a výstavbu detského a workout ihriska.
Financovanie bude zabezpečené cez EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) v celkovej cene 143 796,77 €.
 

 
SMS správy              SMSSMS
Pomáhajú informovať občanov o dianí
v obci.
Lekár, doprava, pošta, športové podujatia, parkovanie v obci, obecný ples.
     

 
   Zima Zima prišla v stredu.Zima prišla
 
 
 
 
 
Prišla zima
 

 

Viete že :
 
Občianske združenie „Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“ založené poslancami obce,
bolo zaregistrované v notárskom registri pre získanie 2% dane v roku 2018 ?
Združenie bolo registrované 31.8.2016, bolo mu pridelené IČO:50487981
 
 
Dátum vloženia: 1. 12. 2017 19:30
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2018 12:27
Autor: Správce Webu