Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Oznamy - aktuality

Zobrazené 31-60 z 148

NARIADENIE VLÁDY SR

Dátum: 3. 3. 2022

NARIADENIE VLÁDY SR z 2. marca 2022 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

Dátum: 28. 2. 2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23. februára 2022, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19.

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

Dátum: 5. 1. 2022

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

MŽP SR

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 14. 9. 2021

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie MŽP SR oznamuje, že plánované prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sa malo konať dňa 16. septembra 2021 o 10:00 hod v Ružomberku sa neuskutoční.

Lúky pod Chočom - navrhované územie európskeho významu

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 17. 8. 2021

Oznamujeme, že dňa 16. septembra 2021 sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu.

Rozhodol som sa vydať svedectvo o hrdinských činoch Hrdinov viery obce Valaská Dubová a zviditeľniť ich mená 10

Rozhodol som sa vydať svedectvo o hrdinských činoch Hrdinov viery obce Valaská Dubová a zviditeľniť ich mená

Dátum: 27. 6. 2021

Rodák z našej obce Ing. VLADIMÍR MIŠALA v rozhovore okrem iného o výstavbe dvojkríža a o význame spomienky na Hrdinov viery, tiež o živote a zásluhách pánov farárov Ladislava Stolárika, Jána Koperdana, Viktora Olosa a ďalších, ktorí boli prenasledovaní, väznení a týraní za vieru v Boha.

Mgr. Ľubica Lenartová a jej monografia Dubova Valachorum - Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová

Valaská Dubová bude pre mňa navždy čarokrásnou dedinkou v objatí hôr s množstvom nevypovedaných tajomstiev

Dátum: 14. 6. 2021

Mgr. ĽUBICA LENARTOVÁ v rozhovore na tému jej monografie "Dubova Valachorum – DEJINY, RELIGIOZITA A ETNOGRAFIA OBCE VALASKÁ DUBOVÁ“ o vzniku a dejinách obce, živote ľudí, dejiny farnosti a kostolov, tradície a zvyky. V rozhovore: o požiari, starších cintorínoch aj o zasvätení kostola sv. Michalovi

PSY

Upozornenie pre držiteľov psov

Dátum: 11. 6. 2021

Vážení vlastníci a držitelia psov, v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Valaská Dubová  voľne pohybujú psy.

Lokalita Chríbik, cestou na Veľký Choč

Riziko stretu medveďa hnedého je na každom kopci vo Valaskej Dubovej

Dátum: 10. 6. 2021

Téma: Medvede v okolí Valaskej Dubovej. Rozprávali sme sa o ich početnosti aj rizikách s poľovníkmi:
Rozhovor poskytli Ing. JAROSLAV MLYNÁRIK ml. a Ing. PETER FRIČ z Poľovníckeho združenia Likava - Choč: "RIZIKO STRETU MEDVEĎA JE NA KAŽDOM JEDNOM KOPCI. Medveď hnedý je celoročne chránený.."

Deň matiek

Deň matiek netradične

Dátum: 11. 5. 2021

Milé mamy, staré mamy,
Deň matiek možno právom označiť za prvý sviatok pre každého syna, dcéru, vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky.

DUBOVSKÉ NOVOSTI 1 2021

DUBOVSKÉ NOVOSTI číslo 1. apríl 2021

Dátum: 23. 4. 2021

DUBOVSKÉ NOVOSTI číslo 1. apríl 2021
Zo života v obci, nová kotolňa v kultúrnom dome, reprezentatívna miestnosť obce, osvetlenie kríža na Žiarcoch, MDŽ, Jednoduché pozemkové úpravy, zo života detí MŠ Dubáčik, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, testovanie na koronavírus, starosti starostu.

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Dátum: 18. 11. 2020

Oznámenie realizácie stavby Lisková- preizolácia vedenia č.7731

Plán dopravnej obslužnosti ŽSK

Dátum: 30. 10. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente Plán dopravnej obslužnosti ŽSK

Uznesenie vlády SR č. 678 a č. 693 - obmedzenie pohybu a pobytu

Dátum: 23. 10. 2020

Rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška, prevádzky“ platné od 15.10.2020

Dátum: 15. 10. 2020

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška, prevádzky“ platné od 15.10.2020

Krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19

Dátum: 15. 10. 2020

OKR OÚ Žilina oznamuje, že bola zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19:
tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.

COVID - 19 Inštrukcie, čo má robiť pozitívny pacient a čo má robiť kontakt s pozitívnym pacientom

Dátum: 13. 10. 2020

Inštrukcie, čo má robiť pozitívny pacient a čo má robiť kontakt s pozitívnym pacientom.
- ide o odporúčania vypracované epidemiológmi a infektológmi. aj s presným postupom ako sa ľudia majú objednať na testovanie.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1.10.2020

Dátum: 30. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal aktuálne opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1.10.2020.

Valaská Dubová z neba

Dátum: 28. 9. 2020

Letecké video Valaská Dubová z neba - lahôdka pre turistov, ale aj pre domácich

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum: 16. 6. 2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie
o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z.
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o
vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová
– most 067“

Zámer na predaj pozemku

Dátum: 27. 3. 2020

Obec Valaská Dubová v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Valaská Dubová č.2/2020 zo dňa 11.03.2020 zverejňuje zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum: 19. 2. 2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“

Tím Valaská Dubová A, v sezóne 2019/2020: Marián Tholt, Juraj Jonák, Robert Haluška a Karol Holubčík. Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny 2

Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny

Dátum: 5. 2. 2020

Reportáž s hráčmi: STOLNÝ TENIS V OBCI: Valaská Dubová hrá dve súťaže, pred odvetnou časťou sezóny 2019/2020 na čele tabuliek 4. a 7. ligy.
Marián Tholt st.: "Ak sa podarí, chceme vyhrať 4. ligu❗

Kto za nás hrá, čo je základ úspechu pingpongu v obci, zhodnotenie prvej časti sezóny a ciele, to boli otázky na našich hráčov.❓ Viac v článku.
Valaská Dubová "A" hrá 4. ligu, kde po polovici sezóny, ktorá skončila 14.12.2019, je na prvom mieste, Valaská Dubová "B" po polovici sezóny (11.12.) taktiež na prvom mieste.

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Dátum: 2. 12. 2019

Milí spoluobčania,

dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

Verejná vyhláška

Dátum: 13. 11. 2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Alexandra Chovanec, 034 96 Valaská Dubová.

Verejná vyhláška

Dátum: 7. 11. 2019

Spoločnosť SSD, a.s., ako majiteľ a prevádzkovateľ elektrických staníc a elektrických vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV na území stredného Slovenska pripravuje stavbu "Mokraď - preizolácia vedenia č. 7205, 7206".

Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Dátum: 7. 11. 2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Valaská Dubová a v čase volieb do Národnej rady SR bude  mimo územia SR môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti
na adresu: Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39; 
elektronicky na adresu:  podatelna@valaskadubova.sk

Píšu o nás v Spoločníku

Píšu o nás v Spoločníku

Dátum: 14. 10. 2019

Píšu o nás v Spoločníku - strana 10 a strana 11

Oznámenie o začatí stav. konania - zmena stavby pred dokončením

Dátum: 24. 9. 2019

Dňa 5.9.2019 bola na Obec Valaská Dubová podaná žiadosť od žiadateľa: KOBOS, Mlynská 332/47, Selce s.r.o., o zmenu stavby pred dokončením - RD - zmena stavebníka.

Skupina Plamene /Valaská Dubová/: Tešíme sa na prvé domáce účinkovanie po štyroch desaťročiach! 2

Skupina Plamene /Valaská Dubová/: Tešíme sa na prvé domáce účinkovanie po štyroch desaťročiach!

Dátum: 31. 8. 2019

31.8.2019 na Dni obce Valaská Dubová vystúpi SKUPINA PLAMENE, ktorá bola obnovená tohto roku. Jej člen, bývalý organista v našom chráme MIROSLAV ŠUBA poskytol rozhovor pre našich čitateľov. Rozhovor viedol poslanec obce Mgr. Martin Kereškéni. Dočítate sa, kto sú a kto v minulosti boli členovia skupiny a ďalšie zaujímavosti.

Zobrazené 31-60 z 148