Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Oznamy - aktuality

Zobrazené 31-60 z 138
DUBOVSKÉ NOVOSTI 1 2021

DUBOVSKÉ NOVOSTI číslo 1. apríl 2021

Dátum: 23. 4. 2021

DUBOVSKÉ NOVOSTI číslo 1. apríl 2021
Zo života v obci, nová kotolňa v kultúrnom dome, reprezentatívna miestnosť obce, osvetlenie kríža na Žiarcoch, MDŽ, Jednoduché pozemkové úpravy, zo života detí MŠ Dubáčik, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, testovanie na koronavírus, starosti starostu.

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Dátum: 18. 11. 2020

Oznámenie realizácie stavby Lisková- preizolácia vedenia č.7731

Plán dopravnej obslužnosti ŽSK

Dátum: 30. 10. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente Plán dopravnej obslužnosti ŽSK

Uznesenie vlády SR č. 678 a č. 693 - obmedzenie pohybu a pobytu

Dátum: 23. 10. 2020

Rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška, prevádzky“ platné od 15.10.2020

Dátum: 15. 10. 2020

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška, prevádzky“ platné od 15.10.2020

Krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19

Dátum: 15. 10. 2020

OKR OÚ Žilina oznamuje, že bola zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19:
tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.

COVID - 19 Inštrukcie, čo má robiť pozitívny pacient a čo má robiť kontakt s pozitívnym pacientom

Dátum: 13. 10. 2020

Inštrukcie, čo má robiť pozitívny pacient a čo má robiť kontakt s pozitívnym pacientom.
- ide o odporúčania vypracované epidemiológmi a infektológmi. aj s presným postupom ako sa ľudia majú objednať na testovanie.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1.10.2020

Dátum: 30. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal aktuálne opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1.10.2020.

Valaská Dubová z neba

Dátum: 28. 9. 2020

Letecké video Valaská Dubová z neba - lahôdka pre turistov, ale aj pre domácich

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum: 16. 6. 2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie
o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z.
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o
vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová
– most 067“

Zámer na predaj pozemku

Dátum: 27. 3. 2020

Obec Valaská Dubová v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Valaská Dubová č.2/2020 zo dňa 11.03.2020 zverejňuje zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum: 19. 2. 2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová – most 067“

Tím Valaská Dubová A, v sezóne 2019/2020: Marián Tholt, Juraj Jonák, Robert Haluška a Karol Holubčík. Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny 2

Stolný tenis v obci: Valaská Dubová na čele 4. a 7. ligy po polovici sezóny

Dátum: 5. 2. 2020

Reportáž s hráčmi: STOLNÝ TENIS V OBCI: Valaská Dubová hrá dve súťaže, pred odvetnou časťou sezóny 2019/2020 na čele tabuliek 4. a 7. ligy.
Marián Tholt st.: "Ak sa podarí, chceme vyhrať 4. ligu❗

Kto za nás hrá, čo je základ úspechu pingpongu v obci, zhodnotenie prvej časti sezóny a ciele, to boli otázky na našich hráčov.❓ Viac v článku.
Valaská Dubová "A" hrá 4. ligu, kde po polovici sezóny, ktorá skončila 14.12.2019, je na prvom mieste, Valaská Dubová "B" po polovici sezóny (11.12.) taktiež na prvom mieste.

Dôležitý oznam o zmene poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2020

Dátum: 2. 12. 2019

Milí spoluobčania,

dovoľte aby som Vás informoval o dôležitých zmenách pri vývoze komunálneho odpadu na rok 2020.

Verejná vyhláška

Dátum: 13. 11. 2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Alexandra Chovanec, 034 96 Valaská Dubová.

Verejná vyhláška

Dátum: 7. 11. 2019

Spoločnosť SSD, a.s., ako majiteľ a prevádzkovateľ elektrických staníc a elektrických vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV na území stredného Slovenska pripravuje stavbu "Mokraď - preizolácia vedenia č. 7205, 7206".

Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Dátum: 7. 11. 2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Valaská Dubová a v čase volieb do Národnej rady SR bude  mimo územia SR môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti
na adresu: Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39; 
elektronicky na adresu:  podatelna@valaskadubova.sk

#

Píšu o nás v Spoločníku

Dátum: 14. 10. 2019

Píšu o nás v Spoločníku - strana 10 a strana 11

Oznámenie o začatí stav. konania - zmena stavby pred dokončením

Dátum: 24. 9. 2019

Dňa 5.9.2019 bola na Obec Valaská Dubová podaná žiadosť od žiadateľa: KOBOS, Mlynská 332/47, Selce s.r.o., o zmenu stavby pred dokončením - RD - zmena stavebníka.

Skupina Plamene /Valaská Dubová/: Tešíme sa na prvé domáce účinkovanie po štyroch desaťročiach! 2

Skupina Plamene /Valaská Dubová/: Tešíme sa na prvé domáce účinkovanie po štyroch desaťročiach!

Dátum: 31. 8. 2019

31.8.2019 na Dni obce Valaská Dubová vystúpi SKUPINA PLAMENE, ktorá bola obnovená tohto roku. Jej člen, bývalý organista v našom chráme MIROSLAV ŠUBA poskytol rozhovor pre našich čitateľov. Rozhovor viedol poslanec obce Mgr. Martin Kereškéni. Dočítate sa, kto sú a kto v minulosti boli členovia skupiny a ďalšie zaujímavosti.

Dubovské novosti 2/2019

DUBOVSKÉ NOVOSTI

Dátum: 16. 7. 2019

Do konca týždňa budú v našej obci distribuované
DUBOVSKÉ NOVOSTI 2/2019 !!!
K dispozícii sú v Infostánku,
v elektronickej podobe aj na našej www stránke.

Oznámenie o začatí obstarávania ÚP regiónu Žilinského kraja

Dátum: 24. 6. 2019

Žilinský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, oznamuje začatie obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja.

Oznámenie pre vlastníkov psov

Dátum: 5. 6. 2019

Obec Valaská Dubová v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa (psov) chovaného (chovaných) na území Slovenskej republiky povinnosť...

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Dátum: 5. 6. 2019

Obec Valaská Dubová vyzýva občanov na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na kosenie zaburinených pozemkov.

Stavanie mája

Stavanie mája 30.4.2019

Dátum: 30. 4. 2019

Ako by to bolo, keby sme máj aj v zlom počasí nepostavili.

Valaská Dubová

Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.

Dátum: 29. 4. 2019

Dostala sa k nám zaujímavá publikácia autorky z našej obce, Ľubici Lenartovej, ktorú by sme radi priblížili našim návštevníkom :
Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.
Práca na 118 stranách v troch častiach pojednáva o Obci a jej dejinách, o histórii farnosti a religióznom ráze obce, o pamiatkach a tradíciách v obci.
Odpovede autorky na niektoré otázky, ktoré Vás možno zaujmú...

JPU

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová

Dátum: 14. 4. 2019

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová
Pozri na hlavnú stránku do JPU

Verejná vyhláška + Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Dátum: 25. 3. 2019

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor a Obec Valaská Dubová zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Valaská Dubová - Brestová na deň 11.4.2019 o 12:30 v sále KD vo Valaskej Dubovej.

UNC

Dobrá správa z obce – nový stroj v obci

Dátum: 20. 2. 2019

Počas zimy sa nám podarilo zrekonštruovať UNC 060.
Veríme, že bude našej obci slúžiť dlhé roky.

Píšu o nás v SPOLOČNÍKU

Píšu o nás

Dátum: 8. 2. 2019

Píšu o nás v SPOLOČNÍKU

Zobrazené 31-60 z 138