Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálna strána obce Valaská Dubová

Úvodná stránka obce Valaská Dubová

Vítame Vás na stránke obce Valaská Dubová

===========================================


 

 

Odpredaj vyradených kníh z obecnej knižnice.

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová schválilo odpredaj vyradených kníh z obecnej knižnice.

Jedná sa o knihy duplicitné, opotrebované, alebo málo používané.

Kto má záujem o kúpu takýchto kníh, môže si ich prísť pozrieť a zakúpiť v čase prevádzkových hodín knižnice,  t.j. každú  stredu od  13:00 - 17:00 hod.

Cena  1,-€/kus.


 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Valaská Dubová

Obec Valaská Dubová v súlade s § 18a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej zo dňa  16.01.2015 vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie funkcie:

                                              „HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE“

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými náležitosťami a prílohami je potrebné doručiť  osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 12.02.2015  do 15:00 hod na adresu Obec Valaská Dubová, s.č. 39.


 

 

Referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

viac: /www.alianciazarodinu.sk/preco/


 


 

webygroup
English version

dnes je: 30.1.2015

meniny má: Ema

Za obsah zodpovedá

TOPlist

1618632

Úvodná stránka