Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

FS CHOČ

Do  pozornosti !!!                                                                Čepčenie nevesty           

FS CHOČ ponúka čepčenie nevesty na svadbách.
Obrad pozostáva zo spievania piesní,
chodiac okolo nevesty a ženícha so sviečkami.
 
Informácie Vám poskytneme  na telefónnom čísle +421 903 555 120
Ukážka čepčenia  -     Čepčenie na svadbe  Julky a Ivana 2016
 

Folklórna skupina Choč - história

1. novembra 1979 začala pracovať ako profesionálna osvetová pracovníčka vo Valaskej Dubovej Mária Lakoštíková. V tom období Ing. Arch. Viliam Gruska pripravoval album platní autentického liptovského folklóru. Osvetová pracovníčka mala v náplni práce sústrediť skupinu starých ľudí, ktorých spev nebol ešte poznačený modernými vplyvmi a ktorí spievajú ľudové piesne skutočne originálne, pôvodne „po dubovsky“. Skupina sa začala stretávať v kultúrnom dome. Ako nositelia autentického dubovského spevu, podľa ktorých sa mali naučiť spievať ostatní členovia skupiny boli vybratí Peter Zajac, Ľudovít Holubčík a jeho matka Mária Holubčíková. Odborníci z banskobystrického rozhlasu prišli, vybrali a znotovali 12 piesní, ktoré sa dostali do širšieho výberu pre pripravovaný album piesní Liptova. Do albumu „Liptov“ sa dostali tri piesne, ktoré v januári 1981 členovia skupiny naspievali v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Skupina si dala názov Folklórna skupina Choč.

Táto folklórna skupina už vo svojej činnosti neprestala a účinkovala pri rozličných príležitostiach nielen vo Valaskej Dubovej ale aj v okolitých dedinách Likavke, Komjatnej, či v mestách Liptovský Mikuláš a Ružomberok, tiež v družobnej obci Mokré Lazce pri Opave. Skupina sa zúčastňovala na prehliadkach folklórnych skupín v Liptovských Sliačoch, úspešné bolo aj vystúpenie na folklórnom festivale v Detve. Najväčší úspech mala folklórna skupina s tanečno-speváckym vystúpením „Dubovská svadba“. Tanečné páry Emil Koleštík s Oľgou Dubovskou a Ľudovít Holubčík s Johanou Kučerovou dôstojne reprezentovali Choč na okresnej súťaži autentického ľudového tanca v Ružomberku v roku 1983.

Pri vystúpeniach spevákov sprevádzali harmonikári Karol Duraj a Dušan Pavlík. Dušou súboru bol po celý čas Ľudovit Holubčík, ktorý vystupoval aj sólovo ako spevák a hráč na fujare a píšťalkách, ktoré sám vyrábal. Jednu pastiersku pieseň nahral aj pre Slovenskú televíziu.

Začiatkom osemdesiatych rokov sa Mária Lakoštíková skontaktovala so známym folkloristom a zaznamenávateľom ľudových tradícií Vojtechom Majlingom z Banskej Bystrice. Navštívil našu obec v zime v roku 1982 a nafotografoval dubovskú bursu, vianočné zvyky a chodenie troch kráľov. Jeho fotografie sa príležitostne vyskytujú v rozličných novinách a časopisoch, napr. Práca, Slovensko, Život, Pútnik svätovojtešský i v Katolíckych novinách.

                                                                                                                               - B. Lakoštík

Folklórna skupina Choč - súčasnosť

Po komunálnych voľbách v r. 2014 sa nový starosta Igor Tulinský, okrem iného, podujal oživiť folklórnu činnosť v obci, ktorá posledné roky stagnovala. Myšlienka na obnovenie činnosti FS oslovila nielen pôvodných členov, potešil hlavne záujem mladých ľudí. Za pár večerov sme oprášili niekoľko našich starých piesní. Prespievali sme tie, čo všetci poznajú.

Vydarené bolo hneď premiérové vystúpenie na prvej obecnej zabíjačke v sobotu 14. Februára 2015 na Zvonici. Dobrá nálada bola aj večer pri posedení v kultúrnom dome. Počas roka FS Choč sa popri vystúpeniach v obci zúčastnil aj na akciách v blízkom okolí. Spomeniem niektoré:

-  27. júna vo Vlkolínci, kde sa konala celoslovenský súťaž v ručnej kosbe sena                           -    1. augusta 2015 v susednej Studničnej pri príležitosti 415-teho výročia jej vzniku, ktoré          usporiadalo Občianske združenie Studničná                                                                                 -    5. ročník Koncertu pre život 2015 v ružomberskej synagóge, ktorý tradične pripravuje 
      Fotoklub  Ružomberok                                                                                                                     -    Michalské dni v našej obci
-    Vianočný koncert, pripravený spolu s chrámovým zborom.

Druhý rok účinkovania začal FS vystúpením na druhej obecnej zabíjačke. Súbor sa pravidelne stretáva, zatiaľ sa venuje spevu a postupne rozrastá. Niektorí si už aj dávajú šiť vlastné kroje.

Pripravujeme ďalšie podujatia a pozývame medzi nás všetkých záujemcov, aj z radov mládencov.

                                                                                                                               - B. Lakoštík

Vystúpenia  v roku 2015

Obecná zabíjačka 2015 (52)

fujarista Budinsky - april 2015 (15)

FS Choč - Turistický ruch Mondi 2015(73) podpora cykloturistiky

Celoslovenská súťaž v ručnom kosení Vlkolínec

Otvorenie Kultúrneho domu po rekonštrukcii - 29.08.2015 (39)

Vystúpenia v roku 2016

Vianočný koncert (video)

Ples 08.02.2016 (32)

Zabíjačka 2016 (86)

Odovzdanie hasičského auta 14.02.2016 (41)

Celoslovenská súťaž v ručnom kosení (3 videá)

Čepčenie na svadbe  Julky a Ivana 2016

 

Vystúpenia v roku 2017

 
Fotografie nájdeš vo fotogalérii                         FS Choč

19. 2. 2017 Tretí roč. obecnej zabíjačky           
13. 3. 2017 Návšteva prezidenta republiky
30. 4. 2017 Birmovka
1. 5.   2017 Stavanie mája
14. 5. 2017 Prvé sv.prijímanie
21. 5. 2017 Deň matiek
24. 6. 2017 Vlkolínec - Celoslovenská súťaž v kosení
2.   6. 2017 Synagóga RK „Čaro štetca“
24. 9. 2017 Odpustová slávnosť k
sv. Michalovi archanjelovi
30. 9. 2017 Deň obce
 
Vystúpenia v roku 2018 


Fotografie nájdeš vo fotogalérii

Vystúpenia 2018
 

 

27. 1. 2018 Gazdovský ples v Lipt.Revúcach

10. 2. 2018 Štvrtý roč.obecnej zabíjačky
30. 4. 2018 Stavanie mája
20. 5. 2018 Deň matiek
23. 6. 2018 Vlkolínec - Celoslovenská súťaž v kosení

4. 8.  2018 Deň obce
8. 9.  2018 Deň kroja v B.Bytrici
28.10. 2018 Deň úcty k starším
30.12. 2018 Vianočný koncert
Pozri aj na novú pieseň  z  2018   -    Súkromníčka

Ostatné akcie sú vo Fotogalérii - akcie