Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Vývoj poľovníctva vo Valaskej Dubovej

 

PoníctvoľovPraktické poľovníctvo v našej obci začalo po roku 1920, keď na Slovensku vznikla prvá poľovnícka organizácia pod názvom Lovecký ochranný spolok (LOS). Tento združoval evidovaných záujemcov o túto činnosť, súvisiacu s lovom a starostlivosťou o voľne žijúcu zver. Prvým priekopníkom poľovačky v našej obci a členom spolku LOS sa stal v 40-tych rokoch dvadsiateho storočia hostinský Andrej Laco ktorý bol aj odoberateľom odborného loveckého časopisu Lovec.

Čo sa týka vhodných podmienok úživnosti revíru pre jednotlivé druhy zveri, tak v tom období medzi najviac rozšírenú poľovnú zver u nás patrila srnčia zver, zajac poľný, diviačia zver, líška obyčajná, kuna skalná, lasica obyčajná, rys ostrovid, jazvec obyčajný a zatúlal sa k nám aj medveď hnedý. Z pernatej zveri to bol hlucháň obyčajný , jariabok hôrny, holub hrivnák .....

Ďalšie zmeny v poľovníctve u nás prebehli po roku 1962, keď vstúpil do platnosti zákon o poľovníctve č.23/1962Zb., ktorý detailnejšie určil jeho plánovité zveľaďovanie, zabezpečovanie riadneho chovu, zušľachťovanie, ochranu a lov zveri. Zároveň mu dal štatút celospoločenského významu... Rozvojom spoločnosti a ekonomických podmienok obyvateľov obce sa otvárajú možnosti aj ďalším záujemcom o poľovníctvo, s  cieľom prispieť v rámci tohto záujmu o jeho ďalšie zveľadenie a rozvoj.

Ďalšími členmi Poľovného združenia Likava –Choč so sídlom v Ružomberku sa stali naši spolurodáci:

Dubovský Eduard, Kučera Peter, Gajdoš František, Stanický Jaroslav, Laco Eduard, Husarčík Ondrej, Stanický Eduard, Dubovský Milan, Zajac Vladimír, Podskuba Jaroslav, Vahančík Ján, Huba Stanislav, Koleštík Stanislav.

V roku 1970 -1975 bola aj za účasti uvedených členov PZ vybudovaná poľovnícka chata na Choči, ktorá slúži poľovníkom na oddych a relax v lone peknej chočskej prírody. Ďalšie aktivity pozostávali v budovaní kŕmnych zariadení pre zver,brigád pre poľnohospodársky podnik, štátne lesy,budovaní chodníkov, výrobe trávnych krmovín, zimnému prikrmovaniu raticovej zveri a pod. Z kultúrno spoločenských aktivít to bolo organizovanie poľovníckych plesov a posedenia rodinných príslušníkov.

Činnosť členov PZ bola zameraná aj na lov zveri, ktoré však neznamená len zabíjanie živočíchov, ale je to cieľavedomá činnosť zameraná na obhospodarovanie populácii voľne žijúcej zveri. Táto činnosť má svoje prísne kritéria, ktoré voláme selekcia. A to sa netýka len trofejovej zveri. Týka sa to celej populácie zveri. Tu poľovník čiastočne supluje prírodu a redukuje stavy zveri na únosnú mieru .

1.1.1994 sa začali písať novodobé dejiny poľovníctva aj v našej obci Valaská Dubová. Vzniká vtedy nová poľovnícka organizácia s právnou subjektivitou ktorej hlavným poslaním je výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri. Vzniká „ Poľovnícke združenie Likava –Choč „ ktoré užíva poľovný revír o výmere 4317 ha. Poľovné pozemky tvoriace poľovný revír si prenajíma od vlastníkov pozemkov na základe nájomných zmlúv na 15 rokov. V našom prípade sa jedná o poľnohospodársku a lesnú pôdu v katastrálnych územiach obcí Valaská Dubová, Lisková, Likavka, Martinček.

Vznikom tejto organizácie sa otvorili aj možnosti vstupu ďalším našim rodákom do tejto organizácie, boli to:
Frič Anton, Ing. Holubčík Ľubomír, Holubčík Dušan, Ing. Mišala Vladimír, Holubčík Boris, Kováč Rudolf, Mlynárik Jaroslav st., Kondra Štefan, Mertins Egon, Ing. Pavlík Peter, Ing. Bekeš Peter, Ing. Mlynárik Jaroslav, Orolím Michal, Čaučík Michal, Mgr. Holubčík Martin, Orolím Tomáš.

Susediace poľovné revíry PR Likava-Choč:
PR Komjatná, PR Vyšný Kubín, PR Lúčky, PR Kamenná, PR Salatín, PR Brankov, PR Smrekovica

mapa