Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

ZO Jednota dôchodcov na Slovensku

JDS logoZO JDS Valaská Dubová                                                     xxxxx
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku,
v obci Valaská Dubová.

Predseda: MVDr. Viera Lúčanová
pokladník: Elena Gregorová

Predseda do roku 2022: Melánia Malezová