Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Parkovanie v obci

V obci Valaská Dubová parkovanie upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Valaská Dubová.

VZN č. 2 z roku 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Valaská Dubová.pdf (760.52 kB)

Podľa tohto VZN je na celom území obce Valaská Dubová  ZÓNA ZÁKAZU STÁTIA. Státie je povolené len na vyhradených parkoviskách (pri cintoríne, pri futbalovom ihrisku a pri vstupe do obce od Dolného Kubína) alebo s platnou parkovacou kartou vydanou na základe povolenia od obce.

Preto vás dôrazne žiadame , aby ste dodržiavali pravidlá a neparkovali svoje motorové vozidlá na iných miestach, ako na vyhradených parkoviskách.  Prosíme vás aby ste neparkovali občanom pred ich rodinnými domami, humnami ani na zelených plochách a trávnych porastoch ležiacich mimo cesty.

Upozorňujeme, že od 1.5. 2021 bola obciam zákonom pridaná kompetencia udeľovať pokuty vo výške 78 eur za porušenie príkazu zákaz zastavenia a zákaz státia. V obci je dodržiavanie státia a zastavenia kontrolované a na základe objektívnej zodpovednosti pokutované.

Parkujte tak, aby ste sa vyhli prípadným pokutám!

Ďakujeme za pochopenie.

 

Parkovné v obci je možné uhradiť:
  1. Cez parkovací automat (bankomatovou kartou alebo hotovosťou POZOR-treba si pripraviť presnú sumu, automat nevydáva). Parkovací automat je umiestnený na parkovisku pri cintoríne a na parkovisku pri futbalovom ihrisku.
  2. Zaslaním SMS 
  3. Úhradou na bankový účet                                                                                                    IBAN: SK69 5600 0000 0083 4404 7001 s uvedením VS:1 a do správy uveďte EČV vozidla 
  4. Úhradou v pokladni obecného úradu počas úradných hodín

 

Cena parkovného 

4,00 EUR / deň

 

____________________________________________________________________________________

SMS  PARKOVANIE

Zašlite SMS na číslo 2200 v tvare:
VD medzera EČV
 (napr. VD RK123XY)

PARKOVACIA ZÓNA – VALASKÁ DUBOVÁ

Spoplatnené parkovanie na území obce VALASKÁ DUBOVÁ

Prevádzkovateľ: Valaská Dubová 39,  034 96,  VALASKÁ DUBOVÁ

Poznámka:  

Ak do 60 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu správa (SMS parkovací lístok),

parkovné nebolo uhradené. 

10 minút pred vypršaním doby parkovania Vám bude zaslaná SMS správa,

ktorá Vás upozorní na túto skutočnosť.

Daňový doklad si môžete vytlačiť na stránke https://www.smslistky.sk/parking.

Parkovisko pri cintoríne

P1

Parkovisko pri futbalovom ihrisku

P3

Parkovisko vstup do obce od Dolného Kubína 

P2