Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Interné smernice

Interné smernice

Interné smernice

Zásady hospodárenia s majetkom obce

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE VALASKÁ DUBOVÁ A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA
Zásady hospodárenia 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,65 kB

Interna smernica č.1 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zverejnené 24.10.2016
interna_smernica_c.1_o_vnutornom_systeme_vybavovania_podnetov_suvisiacich_s_oznamovanim_protispolocenskej_cinnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,36 kB

Interná smernica č.2 o slobodnom prístupe k informáciám

Zverejnené 24.10.2016
interna_smernica_c.2_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,62 kB

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obce Valaská Dubová platný od 01.01.2020
organizačný poriadok valaska dubova 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 788,76 kB

Z á s a d y postupu pri vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Valaská Dubová

Zasady postupu pri vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností FO a PO v podmienkach obce Valaská Dubová.pdf (445.9 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 445,87 kB

Organizačný poriadok od 01.08.2023

organizačný poriadok valaska dubova od 01.08 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 814,26 kB