Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Komisie obecného zastupiteľstva

(na základe uznesení Obecného zastupiteľstva z 30.11.2018 a 12.12.2018)

 

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

náplň práce komisie:  územný rozvoja plánovanie v obci, vybavuje sťažnosti občanov, nezrovnalosti drobných stavieb, podnety občanov, kontrola nezákonných skládok v obci, hľadaním riešení proti vzniku čiernych skládok a vyvodzuje zodpovednosť za ich vznik

predseda komisie: Mgr. Miroslav Zajac  

členovia komisie : poslankyňa JUDr. Zuzana Lúčanová

z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Ing. Peter Lindner, Ing. Peter Bekeš, Ing. Marek Bačík, Ing. Blažej Lakoštík

 

Finančná komisia

náplň práce komisie: stanoviská k rozpočtu obce, záverečnému účtu, dlhu obce a finančnému hospodáreniu obce a jej rozpočtových organizácií a zložiek obce

predseda komisie: Ing. Jozef Kendera

z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Monika Lacová, Martina Pristášová

 

Komisia pre mládež, šport a kultúru, cestovný ruch a školstvo

náplň práce komisie: rozvoj športu v obci, podáva návrhy OZ, navrhuje zlepšenia fungovania školstva a cestovného ruchu

predseda komisie: JUDr.  Juraj Kadubec

členovia komisie : poslanec  Peter Laco

z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr.Karol Holubčík , Ladislav Kereškéni, Jaroslav Lakoštík

 

Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok

náplň práce komisie: riešenie verejného poriadku v obci, podnety občanov, návrhy k zlepšovaniu sociálnych vecí a poriadku v obci 

predseda komisie: Mgr.Marián Jantek 

členovia komisie : z poslancov JUDr. Juraj Kadubec

z radov obyvateľov obce a iných osôb:  JUDr. Lenka Mišalová, Milan Kereškéni  

 

Komisiu pre vybavovanie sťažností

náplň práce komisie: vybavuje sťažnosti občanov, udania, anonymy došlé na obecný úrad, navrhuje riešenia a opatrenia a vydáva stanoviská

predseda komisie:  JUDr. Zuzana Lúčanová

členovia  komisie : z poslancov JUDr. Juraj Kadubec, Mgr. Marián Jantek, Ing. Jozef Kendera, Mgr. Martin Kereškéni

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Mgr. Martin Kereškéni

b) členov komisie : Ing. Jozef Kendera, Peter Laco