Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Komisie obecného zastupiteľstva

(na základe uznesení Obecného zastupiteľstva z 22.11.2022 )

 

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

náplň práce komisie, a to územný rozvoja plánovanie v obci, vybavuje sťažnosti občanov, nezrovnalosti drobných stavieb, podnety občanov, kontrola nezákonných skládok v obci, hľadaním riešení proti vzniku čiernych skládok a vyvodzuje zodpovednosť za ich vznik

a) predseda komisie Ing. Blažej Lakoštík 

b) členovia komisie :

- z poslancov:  Zajac

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Lindner, Bekeš, Bačík,

 

Finančná komisia

náplň práce komisie, a to stanoviská k rozpočtu obce, záverečnému účtu, dlhu obce a finančnému hospodáreniu obce a jej rozpočtových organizácií a zložiek obce

a) predseda komisie: Zuzana Lúčanová 

b) členovia komisie :

- z poslancov:  Zajac

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Kendera

 

Komisia pre mládež, šport a kultúru, cestovný ruch a školstvo

náplň práce komisie, a to rozvoj športu v obci, podáva návrhy OZ, navrhuje zlepšenia fungovania školstva a cestovného ruchu

a) predseda komisie: Katarína Bocková 

b) členovia komisie :

- z poslancov: Laco, Kereškéni, Jantek

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Kereškéni Ladislav, Jaroslav Lakoštík, Kadubec

 

 

Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok

náplň práce komisie, a to riešenie verejného poriadku v obci, podnety občanov, návrhy k zlepšovaniu sociálnych vecí a poriadku v obci, parkovanie v obci, porušovanie VZN o parkovaní v obci, rušenie nočného kľudu.

a) predseda komisie: Marián Jantek 

b) členovia komisie :

- z poslancov: Bocková, Kereškéni

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mišalová,  Kadubec

 

Komisiu pre vybavovanie sťažností

náplň práce komisie, a to vybavuje sťažnosti občanov, udania, anonymy došlé na obecný úrad, navrhuje riešenia a opatrenia a vydáva stanoviská

a) predseda komisie: JUDr. Lúčanová 

b) členovia komisie :

- z poslancov: Jantek, Kereškéni, Lakoštík

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Kendera,

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Mgr. Martin Kereškéni

b) členov komisie : Ing. Jozef Kendera, Peter Laco