Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Modlitby v rôznych potrebách

Ranná modlitba pápeža Jána XXIII.

Nebeský Otče, celý tento deň chcem tak konať, ako konal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi a všade robil dobro. Každého človeka, ktorý sa so mnou stretne, posielaš mi, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje voči každému Kristova láska. Nech sa nik nevzdiali odo mňa tak, že by som mu nedal aspoň dobré slovo. Nech sa viem vžiť do situácie iného, nech nikdy nestratím sebaovládanie, nech nikdy nebudem neprívetivý a urážajúci, ale príjemne srdečný a nech je vo mne aj iskierka humoru… K tomu všetkému prosím tvoju pomáhajúcu milosť.  A napokon dovoľ, aby som každého aspoň o krôčik priviedol bližšie k tvojmu synovi.

Cestou do práce

Dobrotivý Otče, teraz keď idem do práce, prosím Ťa o požehnanie, aby som na svoje pracovisko vstúpil s vnútorným pokojom a sviežosťou, priateľsky pozdravil ľudí ktorí dnes budú  so mnou pracovať, alebo ktorých stretnem pri práci.
Už teraz po ceste sa pripravujem na všetko čo ma čaká.
Prosím Ťa sprevádzaj ma, aby som bezpečne a načas prišiel do práce.
Sprevádzaj ma celý dnešný deň, aby som aj v práci kráčal po správnej ceste
spoločne s tými s ktorými a pre ktorých pracujem. Daj, aby cesta po ktorej spoločne kráčame viedla k čoraz väčšej vitalite, slobode a rastúcemu pokoju.

Anselm Grün: Moja modlitebná kniha

Nauč ma umeniu pomalých krokov

Pane, nauč ma umeniu pomalých krokov.
Daruj mi uprostred víru dňa
pokoj odvekých vrchov.
Utíš rýchly tlkot môjho srdca
tichom duše.
Daj, aby moje náhlivé kroky
sprevádzal pohľad do šírav večnosti.
Nauč ma umeniu voľných chvíľ.
Nech kráčam pomalšie, aby som videl kvety,
vymenil si pár slov s priateľom,
pohladil psa,
prečítal si niekoľko riadkov v knihe.
Nauč ma umeniu pomalých krokov, Pane,
a vdýchni mi túžbu
zapustiť svoje korene hlboko do zeme večnosti,
aby som vyrástol na toho,
kým skutočne mám byť.


Anselm Grün: Moja modlitebná kniha

Modlitba za manželstvá, ktorým hrozí rozpad

„Milovaný Otče, tým, že si ustanovil manželstvo, dal si nám najlepší spôsob na naplnenie prikázania lásky. Tvoj Syn Ježiš Kristus začal hlásať svoje posolstvo spásy tým, že pomohol manželom a ich priateľom na svadbe v Káne. Bola tam aj Panna Mária - a práve ona si prvá všimla, že nový manželský zväzok má problém. Prosím ťa, dobrý Otče, prosím Ježiša aj Máriu, zachráňte všetky manželstvá, ktorým hrozí rozpad z najrôznejších príčin. Prosím ťa, aby manželstvo, za ktoré sa modlím, prežilo zázrak premeny zla na dobro, chladu na vrúcnosť, tvrdosti na jemnosť, hrubých slov na nežné, odcudzenia na blízkosť, smútku na radosť, ľahostajnosti na túžbu. Aby sa tak zjavila tvoja sláva a znovu v teba uverili oni aj ich deti. Amen."

 

Modlitba, ktorú sa Ján Pavol II. modlil celý život

Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

 

Modlitba za vyslobodenie tisíc duší z očistca.

MATKA BOŽIA, SPOLUVYKUPITEĽKA SVETA, ORODUJ ZA NÁS!

(..Deti moje, na môj sviatok ôsmeho decembra 1997 /Deň milostí v Olawe / odovzdala som svetu veľký prísľub. Je to milosť, akej dosiaľ nebolo. Času je málo, ale duší v očistci je mnoho, dokonca takých duší, ktoré trpia od čias veľmi vzdialených, čias pohanských. I tým je treba pomáhať. Kresťania im môžu pomáhať modlitbou, ružencom, najviac obetou Svätej omše, môžu pomáhať Krížovou cestou, ale teraz Boh udelil mi tak nepredstaviteľnú milosť, že ten, kto zo srdcom otvoreným vysloví túto krátku modlitbu, tak vtedy môj Syn vyslobodí z očistca  tisíc duší.

Za túto krátku modlitbu, vlastne za to krátke povzdychnutie, tisíc horliacich duší bude vyslobodených z očistca a pôjde do večnej radosti, vo večné Svetlo.

Využite túto veľkú príležitosť pomáhať dušiam a ony vám odplatia neustálymi príhovormi, budú pomáhať v časnom živote, tak často ťažkom. Ony vám budú veľmi pomáhať, budú nesmierne vďačné a vy využívajte túto vďačnosť a proste ich o pomoc! Duše v očistci i duše spasené môžete vzývať o pomoc rovnako, ako vašich svätých patrónov. Duše očistcové veľmi pomáhajú.)

Modlitba za duchovné povolania

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život
za spásu ľudí a stal si sa Večným
kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa
pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ
od nich všetky pokušenia a posilňuj ich
vo svätosti, aby ochotne a oddane
poznávali teba a tak sa pripravovali na
dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.
Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
aby ťa sami čoraz viac milovali
a zjednocovali sa s tebou. Zvláštnym
spôsobom ti zverujeme seminaristov
a rehoľníkov z našej diecézy.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.