Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Zmluvy

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Faktúry od roku 2015 - http://www.valaskadubova.samospravaonline.sk/web/index.php

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

15/2023

Neuvedené

Obec Valaská Dubová

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

15. 3. 2023

Dodatok č. 7 ku zmluve č. A/2515/12/2008 - Zmluva o aktualizácií programov

14/2023

75,20 EUR

Obec Valaská Dubová

TOPSET Solutions.s.r.o., Stupava

9. 3. 2023

Hromadná licenčná zmluva

13/2023

Neuvedené

Obec Valaská Dubová

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

9. 3. 2023

Hromadná licenčná zmluva

12/2023

Neuvedené

Obec Valaská Dubová

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

6. 3. 2023

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269* ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

11/2023

15 000,00 EUR

NITRANET, s.r.o.

Obec Valaská Dubová

1. 3. 2023

Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

10/2023

Neuvedené

Obec Valaská Dubová

NATUR-PACK, a.s.

24. 2. 2023

Dohoda 23/24/054/21 o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača v rámci národného projektu

9/2023

10 221,12 EUR

Obec Valaská Dubová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Námestie Slobody č. 9, 034 01, Ružomberok

24. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve TZ2017-05-18vs1

8/2023

240,00 EUR

Obec Valaská Dubová

TOPSET Solutions.s.r.o., Stupava

16. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7/2023

14 250,00 EUR

Obec Valaská Dubová

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

15. 2. 2023

Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci

6/2023

29,00 EUR

Obec Valaská Dubová

VIS Slovensko, s.r.o.

15. 2. 2023

Hromadná licenčná zmluva

5/2023

14,40 EUR

Obec Valaská Dubová

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

10. 2. 2023

Mandátna zmluva

4/2023

7 142,40 EUR

ENERGOS, s.r.o.

Obec Valaská Dubová

31. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

3/2023

432,00 EUR štyristotridsaťdva eur

Obec Valaská Dubová

EM CARD a.s.

31. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2023

nula eur

Obec Valaská Dubová

EM CARD a.s.

18. 1. 2023

Darovacia zmluva

1/2023

nula eur

Obec Valaská Dubová

TOPSET Solutions.s.r.o., Stupava

5. 12. 2022

Zmluva o dielo

65/2022

180,00 EUR jednostoosemdesiat eur

PaedDr. Katarína Hvizdová

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o dielo

64/2022

60,00 EUR šesťdesiat

PaedDr. Katarína Hvizdová

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

63/2022

10,00 EUR desať eur

Kočišová Mária

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

62/2022

10,00 EUR desať eur

Šefránková Soňa

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

61/2022

20,00 EUR dvadsať eur

Ing. Peter Mikuš

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

60/2022

20,00 EUR dvadsať eur

Krížovská Lenka

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

59/2022

10,00 EUR desať eur

Krížovská Lenka

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

58/2022

10,00 EUR desať eur

Anna Holubčíková

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

57/2022

20,00 EUR dvadsať

Milan Lakoštík

Obec Valaská Dubová

5. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

56/2022

20,00 EUR dvadsať eur

Otília Kiššová

Obec Valaská Dubová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 825