Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Partnerstvo obce

Návšteva budúcich partnerov z Moravy  8.6.2017 

Obec Březina    Prebehlo prípravné stretnutie s budúcimi partnermi z Moravy,
    z dôvodov nadviazania spolupráce obcí v budúcom období.
   

Nadviazanie partnerskej spolupráce s obcou Březina na Morave

                                     Viac fotografií vo fotogalérii  TU

Návšteva budúcich partnerov z Moravy  8.6.2017 

Dňa 8.6.2017 prebehlo prípravné stretnutie s budúcimi partnermi z Moravy z obce Březina,
z dôvodov nadviazania spolupráce obcí v budúcom období. 
Po uvítaní  zástupcov obce - starostu obce p. Martina Habáňa  a vicestarostku p.Martinu Burjanovú na Obecnom úrade, nasledoval pracovný obed v Jánošíkovej krčme a prehliadka obce a okolia. 
Večer prebehlo prípravné rokovanie so zástupcami našej obce na Obecnom úrade.
Zástupcovia obce BřezinaRokovanieRokovanie
Informácie z obce Březina    
Návštěva delegace partnerské obce Valaská Dubová
 
    V pátek 28. července 2017 do naší obce dorazila delegace slovenské obce Valaská Dubová. 

 

Delegaci vedl starosta obce Igor Tulinský, přijala také poslankyně zastupitelstva Zuzana 
Lúčanová s přítelem a předseda Dobrovolného hasičského svazu Valaská Dubová pan 
Marek Bačík s manželkou a dcerou. Po prohlídce obce, která zahrnovala školu, novou budovu obecního úřadu, hasičskou 
zbrojnici a kostel, kde pan starosta Tulinský krásně zahrál na varhany, následovalo 
pohoštění při stavbě hodové máje a pozdní večeře na křtinském zámku, kde byla slavnostně také podepsána dohoda o meziobecní spolupráci.

V sobotu jsme naše hosty vzaly na prohlídku křtinského chrámu a kostnice, kterými nás 
provedl nový křtinský farář Jan Krbec. Poté nás čekal březinský Výpustek, který se delegace
líbil svou originálností. 
Po obědě pak následovala účast v hodovém průvodu, zahájení hodů a následná zábava.
Slovenské delegaci se naše obec a okolí velice líbilo a my jsme za to rádi. Byli jsme (může 
přijet kdo chce) pozváni na Michalské dni, které se uskuteční konce září. Děkujeme za 
příjemně strávený víkend a novou inspiraci pro naši práci.
Viac fotografií vo fotogalérii   TU
 
Podpis dohodyoslava v obciPozdrav

Nadviazanie partnerstva s obcou Třanovice (cz)

Dňa 21. 12. 2009 sa uskutočnilo stretnutie delegácií obcí Valaská Dubová a Třanovice za účelom nadviazania cezhraničnej spolupráce. Táto je nevyhnutná pre čerpanie Eurofondov.

Po mesiaci , v stredu 20. 01. 2010 sa uskutoční pokračovanie nadväzovania spolupráce - tentokrát v našej obci a to za účasti kooperúcej obce Třanovice a preojektantov, ktorí predstavia postupy na čerpanie fondov pre účely alternatívneho vykurovania v správe obce a to ZŠ a Kultúrneho domu.

Zverejnené 23.1.2010

Aktualizované 9.3.2010

Nášteva obce Třanovice 2009

123

56            6

Aktualizované 17.1.2010

dokumenty spolupráce Valaská Dubová - Třanovice 2009
123

45

Aktualizované 23.1.2010

Návšteva delegácie z obce Třanovice (CZ) vo Valaskej Dubovej 2010

123

456

Aktualizované 23.1.2010