Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Súčasnosť

Valaská Dubová leží na úpätí Chočských vrchov v nadmorskej výške 665m, na rozhraní západného Liptova a južnej Oravy. Chočské vrchy tvoria medzi oboma regiónmi prirodzenú hranicu.

V súčastnosti tu žije 778 obyvateľov.  V obci sa nachádza kostol, základná škola s materskou školou, pošta, dva obchody s potravinami a s rozličným tovarom.

Okolie obce vždy vzbudzovalo túžbu poznať bližšie prírodné zaujímavosti a zvláštnosti. Najznámejšou a najkrajšou je výstup na Veľký Choč. (1611m n.m.). Výstup z našej obce patrí medzi najobľúbenejšie turistické výstupy na Slovensku.

Nachádza  sa tu Jánošíkova krčma zo začiatku 19.storočia, je postavená na mieste starej budovy, kde údajne chytili známeho slovenského hrdinu  - zbojníka Juraja Jánošíka. Dnes je tu penzión Jánošíkova krčma, ktorý poskytuje turistom stravu i ubytovanie.

Nad obcou, na kopci nazývanom Žiarce, stojí mramorový kríž,  ktorý postavili veriaci našej farnosti  ako  vďaku za tretiu pastoračnú návštevu Slovenska sv. otcom  Jánom Pavlom II., v roku 2003. K nemu vedie  krížová cesta so XIV.  zastaveniami.

Pri farskom kostole sv. Michala archanjela  bola v roku 2008 postavená Lurdská kaplnka  z  príležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch.

Obyvatelia obce zväčša dochádzajú do práce do okolitých miest (Ružomberok, Dolný Kubín) alebo väčších obcí s vyššou možnosťou uplatnenia. Popri obci prechádza hlavný cestný ťah Dolný Kubín – Ružomberok, vďaka čomu majú obyvatelia autobusové spojenie s dvomi strategickými mestami. Časť obyvateľov sa živí prevádzkovaním rôznych živností alebo využívajú prírodný potenciál krajiny a venujú sa rôznym službám, alebo ťažbe a spracovávaniu dreva. V roku 2011 došlo k prudkému nárastu podnikateľských subjektov, ktorých počet sa v súčasnosti opäť znižuje. V obci je vytvorený veľký priestor na podnikanie v drevospracujúcom priemysle, ťažbe dreva, alebo v drobných službách a v cestovnom ruchu. Služby sú väčšinou vykonávané v menších prevádzkach a to úpravou rodinných domov malými podnikateľmi a živnostníkmi.

V obci pôsobilo 13 podnikateľských subjektov – právnických osôb,  

a 65 drobných podnikateľov. Neznamená to ale že podnikateľskú činnosť realizujú na území obce.

 

Občianske združenia (zväzy, spolky, spoločnosti, kluby) pôsobiace v obci.

Chočský vysokohorský turistický klub 

Slovenský zväz záhradkárov

ZO Ružomberok, miestna organizácia Valaská Dubová                                                                      

Poľovné združenie Likava Choč so sídlom v Likavke

ZO JDS, Valaská Dubová Jednota dôchodcov na Slovensku Miestna organizácia

COOP Jednota  Liptovský Mikuláš, SD,  miestna organizácia

Liptovský futbalový zväz        

Futbal -  žiaci, dospelí

Stolný tenis  muži

Urbár -  Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová

Hasiči  - Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Dubová  Las Valas – Fire team

založený v roku 1908 a je považovaný za najstarší hasičský zbor v okrese Ružomberok.

Slovenský červený kríž  Územný spolok  Liptov,  oblastný spolok Valaská Dubová

 

Záujmové združenia  pôsobiace v oblasti kultúry.

Farská charita od roku 1993,       Farská Charita Valaská Dubová

Valaská Dubová 54, 034  96 Valaská Dubová    tel: 044/435 72 81

Spevácky chrámový zbor, detský chrámový zbor

Folklórna skupina Choč.