Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Stolný tenis

Obnovenie stolnotenisového klubu

Po dlhých 23 rokoch sa vracia stolný tenis späť aj do obce Valaská Dubová . Myšlienkou opätovného založenia stolnotenisového klubu sme sa zaoberali už dlhší čas no až teraz sa našlo dostatočný počet zanietencov, ktorí chcú v obci oživiť tento šport a tým aj spestriť ponuku športového vyžitia v našej obci.
Stolný tenis sa v obci po prvý krát začal hrávať v roku 1987. Vtedy sa z dotácií okresného stolnotenisového zväzu zakúpili dva súťažné a dva tréningové stoly. Do súťaže bolo prihlásené družstvo mužov a družstvo žiakov. Zakladateľmi boli Jaroslav Lakoštík, Milan Kereškéni a Dušan Holubčík. Stolný tenis sa v našej obci hrával 2 roky, potom z rôznych dôvodov zanikol.
V súčasnosti začíname odznova budovať nový stolnotenisový oddiel. Sme radi, že aj v dnešnej, nie ľahkej ekonomickej situácii sme našli podporu ako v obecnom zastupiteľstve, tak i u pána starostu Ing. Jozefa Fleisa, ktorí nám vyšli v ústrety pri založení športového klubu. Poskytli nám finančné prostriedky na zakúpenie stolov, registráciu hráčov, priestory kultúrneho domu, v ktorých budeme hrávať. Taktiež sme postavili vlastnú klubovú miestnosť, ktorá bude slúžiť ako šatňa a sklad. Stolnotenisový klub sme založili 31.07.2010 na zakladajúcej schôdzi pod názvom „Obecný športový klub Valaská Dubová“. Iniciátormi vzniku boli a vedenie klubu tvoria: Marian Tholt st., Igor Tulinský a Karol Holubčík. Členmi klubu sú : Marian Tholt ml., Lenka Mišalová, Jaroslav Hlinka, Roman Stanický, Tatiana Stanická, Marian Jantek, Miroslav Zajac st., Miroslav Zajac ml., Roman Dubovský. O rekreačné hranie prejavilo záujem veľký počet občanov a o súťažné hranie až 14 občanov, čo je dobrý predpoklad vytvorenia kvalitného družstva do budúcnosti.
Stolný tenis je šport, ktorému sa môže venovať každý, kto má chuť, bez rozdielu veku. Preto budeme veľmi radi, keď oslovíme aj skôr narodených občanov. Našim cieľom v prvom roku pôsobenia je hlavne pritiahnuť ľudí k tomuto športu a tým prispieť k spestreniu života v našej obci. Čo sa týka športového cieľa, chceme sa zoznámiť so súťažou, nazbierať čo najviac skúseností a v budúcnosti vytvoriť také mužstvo, ktoré bude schopné konkurovať aj tým najlepším v našej súťaži.


Igor Tulinský