Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Základné informácie

O webovom sídle

Vážení  návštevníci,  nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Valaská Dubová, ktorá bola spustená do prevádzky v roku 2009. Nová stránka bola spustená v roku 2016.

 

Toto webové sídlo vlastní a spravuje Obec Valaská Dubová.

 

Správca a vlastník obsahu

Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová

IČO: 00315826

DIČ: 2020 58 9769
Číslo účtu: 8344047001/5600, Prima banka Slovakia, a.s.

Mailové kontakty

Všeobecné informácie: info@valaskadubova.sk
Podateľňa: podatelna@valaskadubova.sk
Starosta: starosta@valaskadubova.sk,
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@valaskadubova.sk

Pracovníci obecného úradu:

Mgr. Jana Varivová: ekonomka@valaskadubova.sk

Mgr. Jaroslava Lacová: jaroslava.lacova@valaskadubova.sk

O obci

Nadmorská výška:           665 m

Počet obyvateľov:            780 (k 31.12.2019)

Kraj (VUC):                      Žilinský

Okres:                              Ružomberok

Región:                            Liptov

Starosta obce:                Igor Tulinský

Web:                               www.valaskadubova.sk

e.mail:                            starosta@valaskadubova.sk

Obecná heraldika:

Erb                                                       Pečať                                      Vlajka

1​                                3                       2                 

 

Erb obce tvorí v modrom poli štítu zlatá geleta (šechtár),  naberačka a trúba.

štít: neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzahúca pravdepodobne z 18. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom PECAT DEDINY DUBOWEG WALASKEG sú vyobrazené predmety, symbolizujúce názov obce i zamestnanie obyvateľstva a to šechtár (vedro), naberačka a dlhá trúba.

Charakteristika obce

Z histórie

Prvý písomný záznam o Dubovej sa zachoval v listine datovanej rokom 1323. V roku 1474 obci kráľ Matej potvrdil valaské privilégiá. Od 14. storočia do polovice 17. storočia sa usadzovalo na našom území valašské obyvateľstvo, ktoré na chov valašského dobytka využívalo horské oblasti Slovenska. Základným zdrojom obživy obyvateľov obce bolo od jej vzniku pastierstvo a salašníctvo. Strmé svahy Choča sa využívali na pasenie oviec – valašiek.Obec bola spravovaná dedičnými richtármi a patrila Likave. V roku 1556 sa dostala pod právomoc oravského panstva. Z oravského regiónu bola Valaská Dubová vyčlenená a v roku 1941, kedy sa stala súčasťou okresu Ružomberok.

Súčasnosť

Obec Valaská Dubová leží na úpätí Chočských vrchov v nadmorskej výške 665m, na rozhraní západného Liptova a južnej Oravy. Chočské vrchy tvoria medzi oboma regiónmi prirodzenú hranicu.

V súčastnosti tu žije 778 obyvateľov.  V obci sa nachádza kostol, základná škola s materskou školou, pošta, dva obchody s potravinami a s rozličným tovarom.

Okolie obce vždy vzbudzovalo túžbu poznať bližšie prírodné zaujímavosti a zvláštnosti. Najznámejšou a najkrajšou je výstup na Veľký Choč. (1611m n.m.). Výstup z našej obce patrí medzi najobľúbenejšie turistické výstupy na Slovensku.

Nachádza  sa tu Jánošíkova krčma zo začiatku 19.storočia, je postavená na mieste starej budovy, kde údajne chytili známeho slovenského hrdinu  - zbojníka Juraja Jánošíka. Dnes je tu penzión Jánošíkova krčma, ktorý poskytuje turistom stravu i ubytovanie.

Nad obcou, na kopci nazývanom Žiarce, stojí mramorový kríž,  ktorý postavili veriaci našej farnosti  ako  vďaku za tretiu pastoračnú návštevu Slovenska sv. otcom  Jánom Pavlom II., v roku 2003. K nemu vedie  krížová cesta so XIV.  zastaveniami.

Pri farskom kostole sv. Michala archanjela  bola v roku 2008 postavená Lurdská kaplnka  z  príležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch.

Informácie o kompetenciách

Obec Valaská Dubová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 

Obec Valaská Dubová spravuje

    Obecný úrad,
    materskú školu,
    školskú jedáleň,    
    obecnú knižnicu,
    obecný hasičský zbor,
    spoločný stavebný úrad
    obecný cintorín a dom smútku.