Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Foto - história

Kňazi v obci

3                     1               2

pán farár Ladislav Stolárik                 pán farár Jozef Duraj                 pán farár Ján Koperdan

1                           2                                 3

 pán farár Jozef Hromada                pán farár Ján Koperdan               pán farár Viktor Olos

4

pán farár Viktor Olos

história farnosť

1

Stará fara 1817 - 1997        

2

Posvätenie kríža na Žiarcoch (Mons. prof. ThDr. František TONDRA-biskup, kňazi Viktor Olos, S.Tuka)

3

Posvätenie zvona ku cti Sedembolestnej Panny Márie (Mons. Andrej IMRICH -pomocný biskup - 1999)

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

Slávnosť 675. výročia založenia obce (1999)

Slávnosť 675. výročia založenia obce (1999)