Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Malý príbeh o veľkom diele – Hyperkotolňa, druhá časť

Druhá etapa bola o nájdení vhodnej projekčnej firmy na spracovanie nášho zámeru. Riešilo sa to verejným obstarávaním. Podmienky splnila firma KOMPRO s.r.o..
Spracovali Projekt vykurovania v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

Ďalej sa vypracoval vlastný Projekt stavby, s dokumentáciou pre stavebné povolenie, posúdenie požiarnej bezpečnosti a následne bola podaná žiadosť povolenia na  stavbu „Rekonštrukcia kotolne v obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Valaská Dubová na biomasu“.

Jednoducho sa to dá takto zhrnúť, ale predstavovalo to množstvo hodín príprav a rokovaní.
Nasledovalo predfinálne kolo, zabezpečenie financií zo strany európskych fondov, bez ktorých
by sme kotolňu nedokázali rekonštruovať. Veď sa jednalo o financie v značnej výške cca 170 tis.€.

Vyčkávali sme na vhodnú ponuku eurodotácií, ktorá prišla koncom roku 2020. Bolo potrebné   predložiť našu žiadosť v lehote do 18.12.2020, do 10.00 hod..

Predložili sme a  boli sme úspešní. V apríli tohto roku, mohol starosta vyhlásiť : „, môžem oznámiť výbornú správu, že sa nám podarilo získať dotáciu na komplexnú rekonštrukciu kotolne v budove kultúrneho domu a obecného úradu. Bude moderná, spaľovať v nej budeme peletky, biomasu a drevo...“

Čakalo nás tretie  finálne kolo. Nájsť verejným obstarávaním firmu, ktorá dielo zrealizuje.

Do obstarávania sa prihlásili tri firmy, vyhrala najvýhodnejšia ponuka firmy Ohrievacia technika s.r.o..

Realizačné práce boli naplánované na 90 dní. Práce začali a kotolňa bola spustená pred nástupom detí do materskej školy.

Výsledok niekoľkoročnej práce a námahy stál za to. Za obcou vložených 8 134,29 EUR, sme získali  bezobslužné hypermoderné zariadenie, kotolňu  za 162 685,82 EUR,  používajúce ekologické, obnoviteľné domáce zdroje. Spaľuje tri druhy paliva – peletky, štieply a drevo.
Prečo ju považujeme za hyper modernú?  Pretože sa správa inteligentne. Jej prevádzka je plne automatizovaná, bez potreby obsluhy. Vie si riadiť teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty, má ekvitermickú reguláciu pre päť vykurovacích vetiev regulátorom, ktorý komunikuje z vonkajšou tepelnou sondou. Vie udržať nastavený režim pre pracovné dni alebo víkendy. Vie komunikovať cez GSM, hlásiť poruchy cez GSM, vie sa chrániť pred zadymením, pred zatopením. Už teraz nám šetrí finančné náklady za kuriča, ktorý musel byť v práci alebo pohotovosti desať mesiacov v roku.

Veríme že nám všetkým poslúži k spokojnosti veľa rokov.

Dátum vloženia: 23. 10. 2021 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2021 13:22
Autor: Správce Webu