Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Dotácie z rozpočtu obce

Dotácie z rozpočtu obce za rok 2023

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie

- bežné výdavky na .....

- kapitálové výdavky na  ....

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

TJ Valaská Dubová

-bežné výdavky

2500,00

2500,00

0,00

CVČ Elán – Mesto Ružomberok

-bežné výdavky

453,00

300,00

153,00

CVČ Kongregácia sestier Satmárok

-bežné výdavky

300,00

300,00

0,00

CVČ Mesto Dolný Kubín

-bežné výdavky

60,00

60,00

0,00

CVČ OZ Happy Moments

-bežné výdavky

60,00

0,00

60,00