Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Malý príbeh o veľkom diele – Kotolňa, prvá časť

Myšlienka rekonštrukcie vykurovania kultúrneho domu vznikla už dávnejšie. Doterajší spôsob vykurovania pevným palivom je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci.

Vážne zarezonovala v čase,  keď sme chceli presťahovať materskú školu do priestorov  kultúrneho domu a bolo potrebné stávajúce kúrenie rozšíriť  a vykurovať aj  priestory novej materskej školy. Nehovoriac o tom, že kultúrny dom sa stal multifunkčným zariadením, a neslúži iba starostovi.

Myšlienka zdanlivo jednoduchá, treba novú modernú kotolňu, spĺňajúcu súčasné nároky,  technické a ekologické normy a predpisy na roky dopredu, kde palivo je z obnoviteľných zdrojov energie, ale
...táto problematika nie je až taká jednoduchá,  ako sa na  prvý pohľad zdá. Ide totižto
o využitie viacerých energií - vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, biometán, aerotermálna energia, hydrotermálna energia,
no a čo si vybrať ?
Skúmali sme možnosti nových moderných riešení, ktoré nevyžadujú obsluhu a ktoré by vyhovovali požiadavkám na potreby kúrenia kultúrneho domu, materskej školy, obecného úradu, posilňovne. Skúmali sme, ako riešia podobný problém naši partneri, s akým riešením majú praktické skúsenosti, konzultovali sme problematiku s odborníkmi,...a zúžili sme riešenie na nám najvhodnejšie sa javiaci  dostupný druh, za ktorý sme považovali biomasu, či už štiepky alebo peletky.  

Myšlienku je však potrebné zaviesť do praxe. Znamená to stanoviť naše konkrétne  požiadavky na kotolňu, vybrať konkrétne riešenie, spracovať projektovú dokumentáciu, spracovať realizačnú dokumentáciu, vybrať firmu na jej realizáciu,  to všetko za  cca  170 tis €, takže veľmi dôležitá časť, nájsť  na to finančné prostriedky, finančné zdroje, pretože na takéto dielo obec nemá vlastné dostatočné finančné zdroje.

Požiadavky sú  zdanlivo jednoduché – kotly na biomasu s výkonom 100 kW ktoré zabezpečia teplo do piatich objektov kultúrneho domu, biomasa – štiepky a peletky, riadenie bezobslužné. Čiže nová kotolňa, nové komíny, nový sklad paliva na štiepky, podávač štiepky do pece, nový sklad paliva na pelety, nové ohrievače vody, nová elektroinštalácia, nové osvetlenie, nové protipožiarne okná a protipožiarne dvere, a to všetko musí spĺňať teraz platné normy.

Veľa z nás už riešilo zriadenie kotolne v rodinnom dome, takže problematika nám nie je celkom neznáma, lenže tu je potrebné zabezpečiť teplo a teplú vodu pre objekt ktorý má veľkosť piatich rodinných domov.
Čo to ale znamená ?

Znamená to toľko že :
Kotolňa  -  musí zabezpečovať  ekonomickú a hospodárnu prevádzku, asi bude potrebné viac kotlov, kotly musia mať regulačné možnosti, minimálne požiadavky, ktoré zariadenie kotolne musí dodržať  je nominálny tepelný výkon kotlov 100kW, účinnosť zariadenia viac ako 90%, splniť normu emisie oxidu uhoľnatého, obsahu CO2 v suchých spalinách, nízke emisie prachu. Ďalej kotol musí mať otočný rošt pre spaľovanie, recirkuláciu spalín pre možnosť spaľovania suchého paliva, odpopolnenie kotla a výmenníka tepla do kontajnera, meranie spotreby energie pre každý dopravníkový motor pre prípad preťaženia, rotačný turniket s čepeľami pre skracovanie nekvalitnej štiepky, GSM a internetové pripojenie s hlásením porúch pre možnosť vzdialeného riadenia zariadenia z ľubovoľného počítača, ovládací panel v Slovenskom alebo Českom jazyku, možnosť pripojenia elektrostatického filtra priamo do kotla.

Kotol musí mať možnosť kombinovanej prevádzky kusové drevo/pelety, automatické prepnutie prevádzky pelety/drevo, denný zásobník peliet v kotle s predpísaným objemom, možnosť spaľovania kusového dreva splyňovaním, podtlakové nasávanie peliet zo skladu do kotla zo vzdialenosti do 20 metrov, sacia turbína umiestnená pri kotle alebo v kotle, spĺňať stanovené emisie oxidu uhoľnatého  CO2 a prachu. Musí mať  senzor alebo ekvivalentný systém zabezpečujúci konštantnú dodávku paliva, turniket alebo iný ekvivalentný systém zabezpečujúci trvalé mechanické oddelenie spaľovacej komory od zásobníka nie klapku ani podobný systém, automatické čistenie spaľovacej komory a výmenníka od popola do zásobníka popola, lambdu sondu na sledovanie zbytkového kyslíka, snímač hladiny paliva
v kotle, odťahový ventilátor s riadenými otáčkami zabezpečujúci optimálny ťah komína, sledovanie a nastavovanie vykurovacieho zariadenia zabezpečené cez internet z ľubovoľného počítača, tiež ovládanie kotla cez miestnu internetovú sieť, hlásič porúch komunikujúci cez GSM. Musí mať zariadenie na ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii v čítanie teplotných snímačov. Ovládanie kotla musí byť v slovenskom alebo českom jazyku.
Účinnosť zariadenia sa predpokladá nad 90 percent pri peletách. Automatické čistenie výmenníka tepla musí umožňovať nepretržité automatické čistenie aj počas prevádzky zariadenia, bez nutnosti odstávky a vypínania zariadenia pred čistením a počas čistenia. 

To všetko za cca 170 tis €, a ešte ... rekonštrukcia musí prebehnúť v letných mesiacoch, kedy sa nekúri.
Ešte stále vám to pripomína domácu kotolňu?

A tak sme do toho išli.

Pokračovať budeme v druhej časti malého príbehu.

Dátum vloženia: 21. 10. 2021 15:55
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 10. 2021 16:07
Autor: Správce Webu