Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY PRE SENIOROV

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ružomberok v spolupráci s ZO JDS Komjatná, organizovala Okresné športové hry pre seniorov v obci Komjatná – Studničná, na ktoré nás pozvali.

Poslanie a cieľ podujatia: Pohybová aktivita seniorov pre zdravé a aktívne starnutie v každom veku.
Dátum konania: 8. júna 2022 o 10:00 hod.
Usporiadateľ: Okresná organizácia JDS Ružomberok v spolupráci s ZO JDS Komjatná.
Miesto konania: Športový areál v Studničnej

Hry podporil pán starosta Komjatnej pán Brtko, ako sponzor, hlavný kuchár pri varení gulášu a kurátor podujatia, ktorý neustále dohliadal nad priebehom hier. Aj keď sa hry konali na "Medarda", ktorý je známy pranostikou "Medardova kvapka, 40 dní kvapká“, všetci dúfali, že sa nenaplní. Opak bol pravdou. Hojný dážď robil vrásky na čele nie len organizátorom podujatia zo ZO JDS Komjatná, ale aj športovému výboru, na čele s hlavným rozhodcom pánom Tužinským.
Nakoľko účasť bola naozaj bohatá, počiatočný chaos ktorý  vznikal postupne ako prichádzali účastníci či už motorovými vozidlami alebo autobusom, v dôsledku kapacitného obmedzenia v možnosti ukrytia sa pred výdatným a nepretržitým dažďom, pokračoval v organizačných problémoch, spojených s porušením propozícií hier, ktoré boli dohodnuté na predchádzajúcej OR OO JDS Ružomberok. Keďže nádej na regulárne usporiadanie všetkých naplánovaných športových disciplín s trvajúcim dažďom zhasínala, väčšina dávala prednosť spoločenskej časti stretnutia, spojenej s podávaním občerstvenia, guľášu, tombole a návštevou miestneho kostola. Do dobrej nálady prispeli heligonkári, kde nechýbal ani náš Blažej Lakoštík.
Nakoniec keď sa počasie umúdrilo a postupne sa začalo vyčasovať, sa predsa vytvorili obmedzené podmienky na usporiadanie aspoň niektorých disciplín a to hod granátom na cieľ (muži aj ženy) a hod válkom - ženy.

Z našich účastníkov naše farby výborne obhájila členka  Hanka Holenská, ktorá sa umiestnila na čestnom  mieste v hode granátom na cieľ, so ziskom výnimočnej medaily, ktorú jej odovzdal pán starosta Brtko. V hode granátom nás reprezentoval Karol Dubovský. Našim zástupcom patrí veľké poďakovanie.

Podujatia sa zúčastnili aj niektorí ďalší starostovia, z obce Lúčky pán B.Hrbček a aj náš starosta
I. Tulinský. Nechýbal ani miestny kňaz d.p. P. Túry, ktorý záujemcov pozval do nového kostola.

Zlatým klincom programu sa stala súťaž v hode guľou, medzi starostom  Brtkom a Tulinským.
Kto vyhral je ťažké hodnotiť, pretože vrh mohol byť aj hod...takže vyhrali obaja.

Treba oceniť vytrvalosť všetkých, ktorí aj napriek zložitým podmienkam súťažili. Vyhodnotenie súťaží vykonal hlavný rozhodca p.Tužinský.
Veríme, že a o rok si zmeriame sily a upevníme vzájomné vzťahy na podobnom podujatí v inej obci za podpory miestnej ZO JDS a aj pána starostu obce. Tešíme sa spoločne na ďalšie aktivity naplánované OO JDS Ružomberok na tento rok. Poďakovanie patrí všetkým  našim členom za účasť a reprezentáciu.  
Text: J.Kendera, I.Hazucha. Foto: Kendera

Dátum vloženia: 13. 6. 2022 23:01
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2022 23:18
Autor: Správce Webu